De laatste Vlaamse broedgevallen gebeurden anderhalve eeuw geleden in de streek van Bazel en Wilrijk. In Wallonië verdween de raaf in het begin van de 20ste eeuw. "Daarna moesten we het meerdere generaties lang zonder onze grootste zangvogel stellen", meldt Natuurpunt. "Nergens vielen de zwarte wigstaarten nog te bespeuren, nergens weerklonk nog het typische 'krokk krokk krokk'."

Vanaf 1973 werden in Wallonië inspanningen geleverd om de raaf te herintroduceren. In het begin van de 21e eeuw bestond de Waalse broedpopulatie al uit 67-87 paartjes, voornamelijk in de provincies Luik, Luxemburg en het zuiden van de provincie Namen. In Vlaanderen worden raven weer opgemerkt sinds de jaren 80, maar het bleef bij sporadische waarnemingen. Raven verblijven sinds 2009 vooral in het noorden van Limburg en het noordoosten van Antwerpen. Pas in 2014 werd een eerste territoriaal paar gezien, in Limburg, maar gebroed werd er nog niet.

Een analyse van vliegrichtingen en tijdstippen van de waarnemingen uit de eerste helft van maart dit jaar leidde echter altijd naar het Meerdaalwoud, zegt Kelle Moreau van Natuurpunt. "Op 20 mei werd tijdens een wandeling in het Meerdaalwoud een ietwat vreemd 'kraaiachtig' geluid gehoord, toen plots een volwassen raaf met een bek vol voedsel, laag over kwam gevlogen en iets verder in een dichte boomkruin landde. Uit de daaropvolgende observaties bleek dat men het lang verwachte ravennest had gevonden." Minstens drie kleine raven verlieten daarna het nest, maar om de verstoring tot een minimum te beperken, wordt de nestlocatie niet vrijgegeven.

De laatste Vlaamse broedgevallen gebeurden anderhalve eeuw geleden in de streek van Bazel en Wilrijk. In Wallonië verdween de raaf in het begin van de 20ste eeuw. "Daarna moesten we het meerdere generaties lang zonder onze grootste zangvogel stellen", meldt Natuurpunt. "Nergens vielen de zwarte wigstaarten nog te bespeuren, nergens weerklonk nog het typische 'krokk krokk krokk'."Vanaf 1973 werden in Wallonië inspanningen geleverd om de raaf te herintroduceren. In het begin van de 21e eeuw bestond de Waalse broedpopulatie al uit 67-87 paartjes, voornamelijk in de provincies Luik, Luxemburg en het zuiden van de provincie Namen. In Vlaanderen worden raven weer opgemerkt sinds de jaren 80, maar het bleef bij sporadische waarnemingen. Raven verblijven sinds 2009 vooral in het noorden van Limburg en het noordoosten van Antwerpen. Pas in 2014 werd een eerste territoriaal paar gezien, in Limburg, maar gebroed werd er nog niet.Een analyse van vliegrichtingen en tijdstippen van de waarnemingen uit de eerste helft van maart dit jaar leidde echter altijd naar het Meerdaalwoud, zegt Kelle Moreau van Natuurpunt. "Op 20 mei werd tijdens een wandeling in het Meerdaalwoud een ietwat vreemd 'kraaiachtig' geluid gehoord, toen plots een volwassen raaf met een bek vol voedsel, laag over kwam gevlogen en iets verder in een dichte boomkruin landde. Uit de daaropvolgende observaties bleek dat men het lang verwachte ravennest had gevonden." Minstens drie kleine raven verlieten daarna het nest, maar om de verstoring tot een minimum te beperken, wordt de nestlocatie niet vrijgegeven.