Leven geven, en er zelf het leven bij inschieten. Het klinkt als een vreselijke paradox, maar helaas vormt het nog al te vaak de wrede realiteit in vele ontwikkelingslanden. 'MSD for Mothers' steunt daarom wereldwijd verschillende 'Moeder-Kind'-projecten. Voor de Belgische campagne wordt de ngo 'Artsen Zonder Vakantie' van de nodige middelen voorzien, opdat die laatste zich tijdens 11 missies in Oost-Congo ter plaatse onbaatzuchtig kan inzetten om de mortaliteit bij moeders te reduceren. De Democratische Republiek Congo voert namelijk de macabere ranglijst van "'s werelds slechtste land om te bevallen" aan. Een vrouw op 30 overleeft de bevalling niet; 1 kind op 7 haalt de leeftijd van vijf jaar niet.

Wereldwijd sterven jaarlijks 287.000 moeders

Veilig een kind baren lijkt voor ons misschien evident, maar elke twee minuten sterft ergens op aarde een zwangere vrouw terwijl ze leven tracht te geven (in meer dan 50% van de gevallen door overmatig bloedverlies of een te hoge bloeddruk). Elk jaar laten wereldwijd zo'n 287.000 moeders het leven, waarvan 15.000 in Congo. Niet alleen de moeders in kwestie zijn in gevaar, ook de kinderen lopen enorme risico's: wanneer bij een bevalling enkel de baby overleeft, heeft het 70% risico om binnen de twee jaar zelf te sterven.

Moedersterfte is naast een van de oudste problemen op gezondheidsgebied, tevens een van de meest vermijdbare. Met zijn Millenniumdoelstellingen mikt de VN op het wereldwijd verminderen van de moedersterfte met 75 procent tegen 2015. MSD for Mothers trekt een half miljard dollar uit om de volgende tien jaar aan verschillende 'Moeder-Kind'-projecten overal ter wereld te besteden.

In Congo kan de concrete realisatie van het project rekenen op de jarenlange ervaring van 'Artsen Zonder Vakantie'. Deze ngo zendt medisch multidisciplinair teams uit, die hun vrije tijd opofferen om op het Afrikaans continent vrijwillig expertise en praktijkervaring te delen met plaatselijke collega's.

Duurzame oplossing

"Geen enkele vrouw hoeft te sterven als gevolg van complicaties tijdens haar zwangerschap of bevalling. Willen we het tij in Congo op een duurzame manier keren, dan is kennisoverdracht en een degelijke vorming vereist. Zo kunnen de lokale gynaecologen, vroedvrouwen, verloskundigen en andere zorgverleners hun job op termijn volledig zelfstandig uitoefenen en aldus moeders professioneel bijstaan tijdens de kritieke momenten zowel vóór, tijdens als na een bevalling. Het credo 'Kennis geneest!' vat dit treffend samen", getuigt Dr. Patrick Murhula, voormalig Medisch Directeur van het ziekenhuis in Ciriri (Bukavu), die momenteel een specialisatie gynaecologie volgt aan het UCL-ziekenhuis Saint-Luc in Woluwe. "Deze 11 'Moeder-Kind'-missies in Oost-Congo vormen daarom een lovenswaardig initiatief waarin Artsen Zonder Vakantie en MSD for Mothers elkaar vinden. Dankzij de toegewijde inzet van de vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie en met de financiële steun van MSD for Mothers, worden trainingen voorzien, alsook de algemene toegang tot kwalitatievere kraamzorg in Congo gefaciliteerd, door de juiste medicijnen en apparatuur aan de medische centra en gezondheidsposten te verschaffen."

Leven geven, en er zelf het leven bij inschieten. Het klinkt als een vreselijke paradox, maar helaas vormt het nog al te vaak de wrede realiteit in vele ontwikkelingslanden. 'MSD for Mothers' steunt daarom wereldwijd verschillende 'Moeder-Kind'-projecten. Voor de Belgische campagne wordt de ngo 'Artsen Zonder Vakantie' van de nodige middelen voorzien, opdat die laatste zich tijdens 11 missies in Oost-Congo ter plaatse onbaatzuchtig kan inzetten om de mortaliteit bij moeders te reduceren. De Democratische Republiek Congo voert namelijk de macabere ranglijst van "'s werelds slechtste land om te bevallen" aan. Een vrouw op 30 overleeft de bevalling niet; 1 kind op 7 haalt de leeftijd van vijf jaar niet.Veilig een kind baren lijkt voor ons misschien evident, maar elke twee minuten sterft ergens op aarde een zwangere vrouw terwijl ze leven tracht te geven (in meer dan 50% van de gevallen door overmatig bloedverlies of een te hoge bloeddruk). Elk jaar laten wereldwijd zo'n 287.000 moeders het leven, waarvan 15.000 in Congo. Niet alleen de moeders in kwestie zijn in gevaar, ook de kinderen lopen enorme risico's: wanneer bij een bevalling enkel de baby overleeft, heeft het 70% risico om binnen de twee jaar zelf te sterven. Moedersterfte is naast een van de oudste problemen op gezondheidsgebied, tevens een van de meest vermijdbare. Met zijn Millenniumdoelstellingen mikt de VN op het wereldwijd verminderen van de moedersterfte met 75 procent tegen 2015. MSD for Mothers trekt een half miljard dollar uit om de volgende tien jaar aan verschillende 'Moeder-Kind'-projecten overal ter wereld te besteden.In Congo kan de concrete realisatie van het project rekenen op de jarenlange ervaring van 'Artsen Zonder Vakantie'. Deze ngo zendt medisch multidisciplinair teams uit, die hun vrije tijd opofferen om op het Afrikaans continent vrijwillig expertise en praktijkervaring te delen met plaatselijke collega's.Duurzame oplossing"Geen enkele vrouw hoeft te sterven als gevolg van complicaties tijdens haar zwangerschap of bevalling. Willen we het tij in Congo op een duurzame manier keren, dan is kennisoverdracht en een degelijke vorming vereist. Zo kunnen de lokale gynaecologen, vroedvrouwen, verloskundigen en andere zorgverleners hun job op termijn volledig zelfstandig uitoefenen en aldus moeders professioneel bijstaan tijdens de kritieke momenten zowel vóór, tijdens als na een bevalling. Het credo 'Kennis geneest!' vat dit treffend samen", getuigt Dr. Patrick Murhula, voormalig Medisch Directeur van het ziekenhuis in Ciriri (Bukavu), die momenteel een specialisatie gynaecologie volgt aan het UCL-ziekenhuis Saint-Luc in Woluwe. "Deze 11 'Moeder-Kind'-missies in Oost-Congo vormen daarom een lovenswaardig initiatief waarin Artsen Zonder Vakantie en MSD for Mothers elkaar vinden. Dankzij de toegewijde inzet van de vrijwilligers van Artsen Zonder Vakantie en met de financiële steun van MSD for Mothers, worden trainingen voorzien, alsook de algemene toegang tot kwalitatievere kraamzorg in Congo gefaciliteerd, door de juiste medicijnen en apparatuur aan de medische centra en gezondheidsposten te verschaffen."