Mieke Peeters is 63 jaar en afkomstig van Leuven. Voorheen was ze directeur van de Sociale School van Heverlee. "In mijn beroepsleven heb ik altijd geprobeerd mensen te betrekken in het sociaal leven. OKRA is daar een verlengde van." OKRA is een organisatie die deel uitmaakt van het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties.

Peeters legt de klemtoon op een "menswaardig inkomen" voor ouderen. Dat is nodig om te kunnen participeren aan de samenleving. "Zonder aandacht voor een degelijk pensioen zal het Europese jaar een maat voor niets blijven. Het is noodzakelijk de hoge armoedegraad bij ouderen te bestrijden."

Het pensioenbeleid is geen directe Europese bevoegdheid maar de Unie heeft wel impact op het economisch en budgettair beleid van de lidstaten. Europa mikt volgens OKRA op langer werken en een grote rol voor de aanvullende pensioenen. Maar mensen uit de armoede houden is volgens de ouderenorganisatie het essentiële punt.

Een "verstevigde sociale bescherming en een Europese minimumbescherming" zijn OKRA's doelstellingen, met de focus op een versterkt wettelijk pensioen. De pensioenen moeten niet enkel de evolutie van de index volgen, maar ook gelijke tred houden met de stijging van de lonen, luidt het.

Mieke Peeters is 63 jaar en afkomstig van Leuven. Voorheen was ze directeur van de Sociale School van Heverlee. "In mijn beroepsleven heb ik altijd geprobeerd mensen te betrekken in het sociaal leven. OKRA is daar een verlengde van." OKRA is een organisatie die deel uitmaakt van het ACW, de koepel van christelijke werknemersorganisaties.Peeters legt de klemtoon op een "menswaardig inkomen" voor ouderen. Dat is nodig om te kunnen participeren aan de samenleving. "Zonder aandacht voor een degelijk pensioen zal het Europese jaar een maat voor niets blijven. Het is noodzakelijk de hoge armoedegraad bij ouderen te bestrijden."Het pensioenbeleid is geen directe Europese bevoegdheid maar de Unie heeft wel impact op het economisch en budgettair beleid van de lidstaten. Europa mikt volgens OKRA op langer werken en een grote rol voor de aanvullende pensioenen. Maar mensen uit de armoede houden is volgens de ouderenorganisatie het essentiële punt.Een "verstevigde sociale bescherming en een Europese minimumbescherming" zijn OKRA's doelstellingen, met de focus op een versterkt wettelijk pensioen. De pensioenen moeten niet enkel de evolutie van de index volgen, maar ook gelijke tred houden met de stijging van de lonen, luidt het.