De groei van het aantal echtscheidingen is bij zestigplussers beduidend groter dan bij de rest van de bevolking. In ons land werden in 2009 in totaal 32.606 echtscheidingen genoteerd tegenover 27.002 in 2000. Dat is een stijging van bijna 21 procent.

Professor Bo Coolsaet ziet een aantal mogelijke verklaringen voor de stijging. Zo komen veel koppels rond hun pensioenleeftijd tot de vaststelling dat beiden in een andere richting zijn geëvolueerd. Een andere verklaring is dat mensen gemiddeld ouder worden en zich dus gaan afvragen of ze de volgende dertig jaar zo nog wel verder willen.

De groei van het aantal echtscheidingen is bij zestigplussers beduidend groter dan bij de rest van de bevolking. In ons land werden in 2009 in totaal 32.606 echtscheidingen genoteerd tegenover 27.002 in 2000. Dat is een stijging van bijna 21 procent.Professor Bo Coolsaet ziet een aantal mogelijke verklaringen voor de stijging. Zo komen veel koppels rond hun pensioenleeftijd tot de vaststelling dat beiden in een andere richting zijn geëvolueerd. Een andere verklaring is dat mensen gemiddeld ouder worden en zich dus gaan afvragen of ze de volgende dertig jaar zo nog wel verder willen.