De FOD Mobiliteit wijst erop dat de nieuwe regels over de maximumsnelheid tot een grotere uniformiteit binnen de Europese Unie zullen leiden. Ze zullen ook de verkeersveiligheid verhogen, klinkt het. "Autocars zullen immers niet langer verplicht zijn tussen vrachtwagens te blijven rijden."

Voorwaarde is dat er een gordel is voorzien voor alle zitplaatsen en dat er een snelheidsbegrenzer tot 100 km per uur geïnstalleerd is.

Daarnaast zullen autocars én autobussen dus wel mogen inhalen bij regenweer. Deze twee voertuigen veroorzaken, door hun structuur en opbouw, veel minder opspattend water dan vrachtwagens, waardoor ze ook veel minder het zicht van automobilisten bemoeilijken. Hun remafstand is ook minder groot.

Voor vrachtwagens blijft het inhaalverbod bij regen en de maximumsnelheid gehandhaafd.

Op 1 april gaat ook een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen in. Tot hiertoe volstond de minimumsnelheid van 70 km per uur om te bepalen welke voertuigen op autosnelwegen werden toegelaten. Door de technologische evoluties van de laatste jaren zijn er nu ook landbouwvoertuigen die deze snelheden kunnen halen.

De FOD Mobiliteit wijst erop dat de nieuwe regels over de maximumsnelheid tot een grotere uniformiteit binnen de Europese Unie zullen leiden. Ze zullen ook de verkeersveiligheid verhogen, klinkt het. "Autocars zullen immers niet langer verplicht zijn tussen vrachtwagens te blijven rijden."Voorwaarde is dat er een gordel is voorzien voor alle zitplaatsen en dat er een snelheidsbegrenzer tot 100 km per uur geïnstalleerd is.Daarnaast zullen autocars én autobussen dus wel mogen inhalen bij regenweer. Deze twee voertuigen veroorzaken, door hun structuur en opbouw, veel minder opspattend water dan vrachtwagens, waardoor ze ook veel minder het zicht van automobilisten bemoeilijken. Hun remafstand is ook minder groot.Voor vrachtwagens blijft het inhaalverbod bij regen en de maximumsnelheid gehandhaafd.Op 1 april gaat ook een expliciet verbod voor landbouwvoertuigen op autosnelwegen in. Tot hiertoe volstond de minimumsnelheid van 70 km per uur om te bepalen welke voertuigen op autosnelwegen werden toegelaten. Door de technologische evoluties van de laatste jaren zijn er nu ook landbouwvoertuigen die deze snelheden kunnen halen.