"Drie jaar geleden werd ik vijftig", vertelt Lucienne De Baere. "Van opleiding ben ik computeranaliste. Ik werkte bij een grote bank en had daar twee functies: de helft van de tijd analiste en de andere helft syndicaal afgevaardigde. Voor de twee functies werd de werklast echter al maar groter. Op de duur werkte ik 100 % als analiste en 100 % als syndicaal afgevaardigde. Dat was niet vol te houden. Ik wilde echter koppig blijven meedoen met grote informaticavernieuwingen, al merkte ik wel dat ik met de nieuwste ontwikkelingen minder goed meekon dan de jonge collega's. Tegelijk ondervond ik dat ik het syndicale werk met zijn menselijke en juridische aspecten steeds liever deed."

"Wat vind je van mij?"

Lucienne besefte dat ze niet tegen 200 % voort kon blijven werken, maar hoe kon ze dat aan haar twee chefs vertellen? "Niet doen", zei haar moeder, "ze gaan je ontslaan als je zegt dat je het niet meer aankunt." Op dat moment hoorde Lucienne over de mogelijkheid om gratis loopbaanbegeleiding te volgen. Zowel een collega als een vriendin hadden er gebruik van gemaakt. Enkele dagen nadat ze vijftig werd, nam ze contact met Kompas, één van de erkende centra voor loopbaanbegeleiding.

"Het ging om een vijftal sessies buiten de werkuren. Telkens was dat een intensief gesprek met een loopbaancoach. Ik kreeg als opdracht om mijn eigen zwaktes en sterktes te omschrijven. Ik moest ook aan collega's vragen wat ze van mij vonden (de sterke en de zwakke kanten). In de gesprekken met de coach hebben we mijn dubbele professionele rol in kaart gebracht. We hebben gepraat over wat ik echt graag doe of zou doen, wat mijn hobby's zijn enz. Vreemd genoeg was het de eerste keer dat ik met iemand zo vrij en indringend over mijn werksituatie en mijn ambities kon praten. Zo iets doe je immers niet met je collega's en je baas, want je wilt je job niet verliezen!"

En nu naar de baas!

Het besluit van die gesprekken was dat Lucienne het best van al haar twee functies kon behouden, maar dat ze een veel beter evenwicht moest zoeken. Met andere woorden: neen durven zeggen tegen nieuwe opdrachten. Maar hoe kon ze dat aan haar twee chefs vertellen?
Lucienne: "De gesprekken met de loopbaancoach hebben me assertief genoeg gemaakt om een gesprek met de informaticachef en de syndicale chef aan te vragen. Verrassend genoeg waren die helemaal niet boos, ook niet omdat ik loopbaanbegeleiding had gevolgd. Ze waren verstandig genoeg om te beseffen dat het bedrijf eronder zou leiden als ik bleef aanmodderen zoals ik tot dan deed."

Durven loslaten

De gesprekken met haar chefs leidden tot concrete afspraken. Voortaan zou Lucienne niet meer inspringen in grote, nieuwe informaticaprojecten van de bank, maar zich concentreren op kleinere en meer afgebakende opdrachten. Als de werklast te groot werd, moest ze het meteen melden. En als er een conflict zou ontstaan tussen haar twee functies, mocht ze een lichte voorrang geven aan haar syndicaal werk.

"Eigenlijk was die loopbaanbegeleiding voor mij de eerste keer in mijn leven een vorm van psychologische doorlichting en ondersteuning", besluit ze. "Ik heb geleerd dat ik moet kunnen loslaten en knopen moet durven doorhakken. Met grote en nieuwe informaticaprojecten loop je in het bedrijf natuurlijk meer in de kijker, maar ik heb nu ondervonden dat je ook veel plezier uit kleinere opdrachten kunt halen. Mijn werk is vandaag aangenamer geworden. Ik ben meer zelfverzekerd over wat ik aankan en heb de zaken beter onder controle. Zonder die externe begeleiding zou ik dat evenwicht niet bereikt hebben."

Praktisch

  • Vlaanderen telt vandaag 19 erkende centra voor loopbaanbegeleiding. Sommige hebben maar één locatie, andere werken in meerdere regio's.
  • Le echter op: loopbaanbegeleiding dient niet om werkzoekenden aan een baan te helpen. Het is uitsluitend bedoeld voor werknemers die al een job hebben en zich willen bezinnen over hun professionele toekomst.
  • Als werknemer kunt u zelf contact opnemen met een centrum, u hoeft uw werkgever dus niet in te lichten.
  • Voor mensen vanaf 45 jaar is deze dienstverlening gratis, zij het beperkt tot zeven uur intensieve begeleiding. Bijkomende uren zijn betalend.
  • Voor meer info:
    - www.vdab.be/loopbaanbegeleiding
    - www.loopbaankompas.be
"Drie jaar geleden werd ik vijftig", vertelt Lucienne De Baere. "Van opleiding ben ik computeranaliste. Ik werkte bij een grote bank en had daar twee functies: de helft van de tijd analiste en de andere helft syndicaal afgevaardigde. Voor de twee functies werd de werklast echter al maar groter. Op de duur werkte ik 100 % als analiste en 100 % als syndicaal afgevaardigde. Dat was niet vol te houden. Ik wilde echter koppig blijven meedoen met grote informaticavernieuwingen, al merkte ik wel dat ik met de nieuwste ontwikkelingen minder goed meekon dan de jonge collega's. Tegelijk ondervond ik dat ik het syndicale werk met zijn menselijke en juridische aspecten steeds liever deed."Lucienne besefte dat ze niet tegen 200 % voort kon blijven werken, maar hoe kon ze dat aan haar twee chefs vertellen? "Niet doen", zei haar moeder, "ze gaan je ontslaan als je zegt dat je het niet meer aankunt." Op dat moment hoorde Lucienne over de mogelijkheid om gratis loopbaanbegeleiding te volgen. Zowel een collega als een vriendin hadden er gebruik van gemaakt. Enkele dagen nadat ze vijftig werd, nam ze contact met Kompas, één van de erkende centra voor loopbaanbegeleiding."Het ging om een vijftal sessies buiten de werkuren. Telkens was dat een intensief gesprek met een loopbaancoach. Ik kreeg als opdracht om mijn eigen zwaktes en sterktes te omschrijven. Ik moest ook aan collega's vragen wat ze van mij vonden (de sterke en de zwakke kanten). In de gesprekken met de coach hebben we mijn dubbele professionele rol in kaart gebracht. We hebben gepraat over wat ik echt graag doe of zou doen, wat mijn hobby's zijn enz. Vreemd genoeg was het de eerste keer dat ik met iemand zo vrij en indringend over mijn werksituatie en mijn ambities kon praten. Zo iets doe je immers niet met je collega's en je baas, want je wilt je job niet verliezen!"Het besluit van die gesprekken was dat Lucienne het best van al haar twee functies kon behouden, maar dat ze een veel beter evenwicht moest zoeken. Met andere woorden: neen durven zeggen tegen nieuwe opdrachten. Maar hoe kon ze dat aan haar twee chefs vertellen?Lucienne: "De gesprekken met de loopbaancoach hebben me assertief genoeg gemaakt om een gesprek met de informaticachef en de syndicale chef aan te vragen. Verrassend genoeg waren die helemaal niet boos, ook niet omdat ik loopbaanbegeleiding had gevolgd. Ze waren verstandig genoeg om te beseffen dat het bedrijf eronder zou leiden als ik bleef aanmodderen zoals ik tot dan deed."De gesprekken met haar chefs leidden tot concrete afspraken. Voortaan zou Lucienne niet meer inspringen in grote, nieuwe informaticaprojecten van de bank, maar zich concentreren op kleinere en meer afgebakende opdrachten. Als de werklast te groot werd, moest ze het meteen melden. En als er een conflict zou ontstaan tussen haar twee functies, mocht ze een lichte voorrang geven aan haar syndicaal werk."Eigenlijk was die loopbaanbegeleiding voor mij de eerste keer in mijn leven een vorm van psychologische doorlichting en ondersteuning", besluit ze. "Ik heb geleerd dat ik moet kunnen loslaten en knopen moet durven doorhakken. Met grote en nieuwe informaticaprojecten loop je in het bedrijf natuurlijk meer in de kijker, maar ik heb nu ondervonden dat je ook veel plezier uit kleinere opdrachten kunt halen. Mijn werk is vandaag aangenamer geworden. Ik ben meer zelfverzekerd over wat ik aankan en heb de zaken beter onder controle. Zonder die externe begeleiding zou ik dat evenwicht niet bereikt hebben."