De levensverwachting "blijft regelmatig stijgen" met gemiddeld drie tot vier maanden per jaar en "niets wijst op een vertraging" in de OESO-zone, legt de organisatie van 34 landen uit, waaronder veel rijke landen en opkomende landen als Mexico, Chili of Turkije.

Japan, Spanje, Zwitserland, Italië en Frankrijk staan het hoogst geklasseerd: de levensverwachting bij de geboorte van mannen en vrouwen lag er in 2013 hoger dan 82 jaar, waarbij Japan (83,4 jaar) en Spanje (83,2 jaar) de kroon spannen, zo geeft de jaarlijkse studie aan. Onderaan de rangschikking staan Mexico (74,6 jaar), Hongarije (75,7 jaar), Slovakije (76,5 jaar) en Turkije (76,6 jaar). Turkije is wel aanzienlijk vooruit gegaan en nadert snel het gemiddelde, benadrukt de OESO.

België op de 23ste plaats

Voor ons land bedraagt de levensverwachting bij de geboorte 81 jaar en daarmee bekleden we de 23ste plaats binnen de 36 OESO-landen. Opgesplitst naar geslacht, zien we dat de levensverwachting van vrouwen in ons land 83 jaar bedraagt, die van mannen 78 jaar. 74% van onze landgenoten geven zelf aan dat ze in goede gezondheid verkeren (77% bij de mannen, 72% bij de vrouwen).

Verenigde Staten scoren zwak

De VS belanden met een levensverwachting van 78,8 jaar op de 28ste plaats, terwijl de uitgaven voor gezondheidszorg er het hoogst zijn per inwoner. De levensverwachting in de VS ligt vandaag "lager dan in de meeste andere OESO-landen door de hogere sterfte" in verband met obesitas, een groter verbruik van medicijnen en illegale drugs, meer verkeersslachtoffers en meer moorden.

De levensverwachting "blijft regelmatig stijgen" met gemiddeld drie tot vier maanden per jaar en "niets wijst op een vertraging" in de OESO-zone, legt de organisatie van 34 landen uit, waaronder veel rijke landen en opkomende landen als Mexico, Chili of Turkije. Japan, Spanje, Zwitserland, Italië en Frankrijk staan het hoogst geklasseerd: de levensverwachting bij de geboorte van mannen en vrouwen lag er in 2013 hoger dan 82 jaar, waarbij Japan (83,4 jaar) en Spanje (83,2 jaar) de kroon spannen, zo geeft de jaarlijkse studie aan. Onderaan de rangschikking staan Mexico (74,6 jaar), Hongarije (75,7 jaar), Slovakije (76,5 jaar) en Turkije (76,6 jaar). Turkije is wel aanzienlijk vooruit gegaan en nadert snel het gemiddelde, benadrukt de OESO.Voor ons land bedraagt de levensverwachting bij de geboorte 81 jaar en daarmee bekleden we de 23ste plaats binnen de 36 OESO-landen. Opgesplitst naar geslacht, zien we dat de levensverwachting van vrouwen in ons land 83 jaar bedraagt, die van mannen 78 jaar. 74% van onze landgenoten geven zelf aan dat ze in goede gezondheid verkeren (77% bij de mannen, 72% bij de vrouwen). De VS belanden met een levensverwachting van 78,8 jaar op de 28ste plaats, terwijl de uitgaven voor gezondheidszorg er het hoogst zijn per inwoner. De levensverwachting in de VS ligt vandaag "lager dan in de meeste andere OESO-landen door de hogere sterfte" in verband met obesitas, een groter verbruik van medicijnen en illegale drugs, meer verkeersslachtoffers en meer moorden.