Jarenlang heb je ze gepamperd, verzorgd, van hot naar her gebracht. De puberjaren waren misschien niet de meest gemakkelijke, maar je blijft onvoorwaardelijk houden van je oogappels. Het minste wat je kan zeggen, is dat ze leven in huis brengen. En dan gaan de kinderen hun eigen weg. Ze gaan op kot of trekken bij hun lief in en nemen veel minder dan jij zou willen contact op met hun lieve ouders. "In de literatuur spreekt men van het legenestsyndroom wanneer ouders letterlijk ziek worden van verdriet. Ik gebruik die term bewust niet omdat het voor de meeste mensen gewoon een levensfase is", zegt relatiecoach Karen Van den Broeck.
...