Als je met je kinderen vaste tijdstippen afspreekt waarop je de kleinkinderen opvangt, heeft dat het voordeel dat alles grondig doorgesproken is, dat een en ander vastligt en dat iedereen zich daarnaar kan regelen. Inspringen als het nodig is, betekent niet zelden valse vrijheid. Want dan moet je elke keer opnieuw beslissen wat je prioriteit geeft: de noodopvang of al geplande afspraken. Dan moet je bij elke gelegenheid ja of nee zeggen. Bij een sterke relationele band met de ouders en een ingeburgerde overlegtraditie is dat mogelijk geen groot probleem. Maar als praten met (een van) de ouders eerder stroef verloopt, is dat misschien niet zo'n goede oplossing en is het beter dat er duidelijkheid en structuur is.

Als je met je kinderen vaste tijdstippen afspreekt waarop je de kleinkinderen opvangt, heeft dat het voordeel dat alles grondig doorgesproken is, dat een en ander vastligt en dat iedereen zich daarnaar kan regelen. Inspringen als het nodig is, betekent niet zelden valse vrijheid. Want dan moet je elke keer opnieuw beslissen wat je prioriteit geeft: de noodopvang of al geplande afspraken. Dan moet je bij elke gelegenheid ja of nee zeggen. Bij een sterke relationele band met de ouders en een ingeburgerde overlegtraditie is dat mogelijk geen groot probleem. Maar als praten met (een van) de ouders eerder stroef verloopt, is dat misschien niet zo'n goede oplossing en is het beter dat er duidelijkheid en structuur is.