Bossen in Europa zijn erg versnipperd. Daardoor ontstaan meer en meer kleine bosjes die zo groot zijn als een voetbalveld - of zelfs kleiner. Over de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten van die bosjes was tot hiertoe weinig geweten.

Meer ecosysteemdiensten

"Met ecosysteemdiensten bedoelen we alle diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren, bijvoorbeeld natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving van gewassen door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering, recreatie in de natuur, enzovoort", verduidelijkt prof. Kris Verheyen (UGent), die het onderzoek mee op poten zette.

Hoe groter het bos, hoe groter de biodiversiteit en dus hoe meer ecosysteemdiensten het kan bieden. Dat leek een logische redenering. De onderzoekers ontdekten het tegendeel.

"In verhouding tot grote bossen bevatten kleine bosjes inderdaad minder soorten planten en dieren, maar ze leveren wel proportioneel meer ecosysteemdiensten per oppervlakte", aldus prof. Pieter De Frenne (UGent).

De onderzoekers bestudeerden bosfragmenten in heel Europa. Daarbij merkten ze drie zaken op waarin kleine bosjes beter scoren dan hun grote broers:

Ze slaan per oppervlakte-eenheid meer koolstof op in de bodem. Hierdoor worden er meer broeikasgassen uit de atmosfeer gehaald.

Ze bevatten geschikter voedsel voor wilde dieren: bessen of jonge boompjes.

Er leven minder teken. Dat verkleint het risico op de ziekte van Lyme bij recreanten.

Let op de kleintjes

"Onze resultaten tonen aan dat het belang van kleine bossen voor de maatschappij niet onderschat mag worden", aldus de onderzoekers.

"Tot hiertoe werden deze bosjes grotendeels genegeerd in het beleid. Daar moet verandering in komen, want ze hebben een groot maatschappelijk belang."

De onderzoekers stellen gerichte beleidsmaatregelen voor om deze bosfragmenten te behouden.

Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Applied Ecology

Bossen in Europa zijn erg versnipperd. Daardoor ontstaan meer en meer kleine bosjes die zo groot zijn als een voetbalveld - of zelfs kleiner. Over de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten van die bosjes was tot hiertoe weinig geweten. "Met ecosysteemdiensten bedoelen we alle diensten die ecosystemen aan de samenleving leveren, bijvoorbeeld natuurlijke bescherming tegen overstroming, bestuiving van gewassen door wilde insecten, natuurlijke waterzuivering, klimaatregulering, recreatie in de natuur, enzovoort", verduidelijkt prof. Kris Verheyen (UGent), die het onderzoek mee op poten zette.Hoe groter het bos, hoe groter de biodiversiteit en dus hoe meer ecosysteemdiensten het kan bieden. Dat leek een logische redenering. De onderzoekers ontdekten het tegendeel."In verhouding tot grote bossen bevatten kleine bosjes inderdaad minder soorten planten en dieren, maar ze leveren wel proportioneel meer ecosysteemdiensten per oppervlakte", aldus prof. Pieter De Frenne (UGent).De onderzoekers bestudeerden bosfragmenten in heel Europa. Daarbij merkten ze drie zaken op waarin kleine bosjes beter scoren dan hun grote broers:Ze slaan per oppervlakte-eenheid meer koolstof op in de bodem. Hierdoor worden er meer broeikasgassen uit de atmosfeer gehaald.Ze bevatten geschikter voedsel voor wilde dieren: bessen of jonge boompjes.Er leven minder teken. Dat verkleint het risico op de ziekte van Lyme bij recreanten. "Onze resultaten tonen aan dat het belang van kleine bossen voor de maatschappij niet onderschat mag worden", aldus de onderzoekers."Tot hiertoe werden deze bosjes grotendeels genegeerd in het beleid. Daar moet verandering in komen, want ze hebben een groot maatschappelijk belang."De onderzoekers stellen gerichte beleidsmaatregelen voor om deze bosfragmenten te behouden.Het onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Applied Ecology