Het Planbureau en BISA, een onderdeel van het gewestelijk expertisecentrum perspective.brussels, gingen via een analyse van de gegevens van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris na welke rol kennis van het Nederlands speelt bij het vinden van een baan in het tweetalige gewest. Op de achtergrond speelt de ambitie van Brussels minister voor de Promotie van Meertaligheid Sven Gatz om elke 18-jarige drietalig te maken. Ook pompt Brussel vanuit het coronaherstelfonds bijkomende middelen in het optrekken van de taalvaardigheid en digitale vaardigheden van werkzoekenden.

De vorsers hanteerden de persoonlijke inschatting van werkzoekenden met de Belgische nationaliteit van hun Nederlands. Twee op de drie gaven een basiskennis of middelmatige kennis aan. De kans om een baan te vinden voor Brusselse werkzoekenden die het Frans beheersen, neemt sterk toe met de kennis van het Nederlands, zo blijkt. Een werkzoekende met een "intermediair kennisniveau" van de taal heeft al 17 procent meer kans op het vinden van een baan dan een werkzoekende met een elementaire kennis. Hoe hoger het kennisniveau van het Nederlands, hoe hoger de kans op het vinden van een baan, dixit de vorsers.

Dat verband geldt voor alle studieniveaus van werkzoekenden. In sommige sectoren speelt de kennis van het Nederlands een grotere rol bij het vinden van een baan, denk aan de overheidsadministratie of de verkoop. In de textiel- en horecasector speelt dat minder een rol. Horecapersoneel komt weliswaar in contact met Nederlandstalige klanten, maar de sector kampt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Voor vrouwen is een hoog kennisniveau van het Nederlands tot slot belangrijker, deels te verklaren doordat vrouwen vaker werk zoeken in die sectoren waar kennis van het Nederlands belangrijker is.

"Taalkennis is een hefboom om werk te vinden, en dat geldt in nog sterkere mate voor bepaalde doelgroepen. De resultaten van de studie kunnen de politieke autoriteiten in het Brussels Gewest helpen om, indien zij besluiten hun begrotingsmiddelen te concentreren op specifieke groepen, na te gaan wie het meest gebaat is bij kennis van het Nederlands", besluit auteur Antoine Dewatripont. Streven naar een minimaal basisniveau Nederlands voor alle werkzoekenden is zinvol. Bovendien neemt volgens de studie voor werkzoekenden uit de arme wijken in het westen van de hoofdstad, de zogenaamde 'arme sikkel', de kans om een job te vinden sterker toe bij een gemiddelde kennis van het Nederlands in vergelijking met andere werkzoekenden.

Het Planbureau en BISA, een onderdeel van het gewestelijk expertisecentrum perspective.brussels, gingen via een analyse van de gegevens van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris na welke rol kennis van het Nederlands speelt bij het vinden van een baan in het tweetalige gewest. Op de achtergrond speelt de ambitie van Brussels minister voor de Promotie van Meertaligheid Sven Gatz om elke 18-jarige drietalig te maken. Ook pompt Brussel vanuit het coronaherstelfonds bijkomende middelen in het optrekken van de taalvaardigheid en digitale vaardigheden van werkzoekenden. De vorsers hanteerden de persoonlijke inschatting van werkzoekenden met de Belgische nationaliteit van hun Nederlands. Twee op de drie gaven een basiskennis of middelmatige kennis aan. De kans om een baan te vinden voor Brusselse werkzoekenden die het Frans beheersen, neemt sterk toe met de kennis van het Nederlands, zo blijkt. Een werkzoekende met een "intermediair kennisniveau" van de taal heeft al 17 procent meer kans op het vinden van een baan dan een werkzoekende met een elementaire kennis. Hoe hoger het kennisniveau van het Nederlands, hoe hoger de kans op het vinden van een baan, dixit de vorsers. Dat verband geldt voor alle studieniveaus van werkzoekenden. In sommige sectoren speelt de kennis van het Nederlands een grotere rol bij het vinden van een baan, denk aan de overheidsadministratie of de verkoop. In de textiel- en horecasector speelt dat minder een rol. Horecapersoneel komt weliswaar in contact met Nederlandstalige klanten, maar de sector kampt met een groot tekort aan arbeidskrachten. Voor vrouwen is een hoog kennisniveau van het Nederlands tot slot belangrijker, deels te verklaren doordat vrouwen vaker werk zoeken in die sectoren waar kennis van het Nederlands belangrijker is. "Taalkennis is een hefboom om werk te vinden, en dat geldt in nog sterkere mate voor bepaalde doelgroepen. De resultaten van de studie kunnen de politieke autoriteiten in het Brussels Gewest helpen om, indien zij besluiten hun begrotingsmiddelen te concentreren op specifieke groepen, na te gaan wie het meest gebaat is bij kennis van het Nederlands", besluit auteur Antoine Dewatripont. Streven naar een minimaal basisniveau Nederlands voor alle werkzoekenden is zinvol. Bovendien neemt volgens de studie voor werkzoekenden uit de arme wijken in het westen van de hoofdstad, de zogenaamde 'arme sikkel', de kans om een job te vinden sterker toe bij een gemiddelde kennis van het Nederlands in vergelijking met andere werkzoekenden.