Kasteel ter Ham is eigendom van de Vlaamse overheid. Initieel was de bedoeling het te bestemmen als ontvangst- en conferentieruimte. Na de verwerving van 'Hotel Errera' in Brussel in 1992 besliste de Vlaamse regering om Kasteel ter Ham te verkopen. Maar dat mislukte.

Begin dit jaar ging de Vlaamse Erfgoedkluis op zoek naar nieuwe kandidaten. Besprekingen met de groep Soprim@ leidden tot een princiepsovereenkomst die op 23 mei 2014 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. In uitvoering van deze regeringsbeslissing werd op 25 september de erfpachtovereenkomst ondertekend, die inging op 1 november.

Expertise- en opleidingscentrum

De groep Soprim@ beheert vijftien woonzorgcentra in Vlaanderen, voornamelijk in Vlaams-Brabant, en bestaat dit jaar precies tien jaar.
Sinds enkele jaren heeft Soprim@ een eigen opleidingscentrum, Optimum C. Dat organiseerde tot op vandaag vormingen, voornamelijk voor de eigen medewerkers, rond zorgkwaliteit, nieuwe regelgeving en zorgmanagement. Het opleidingsaanbod wordt nu sterk uitgebouwd en ontsloten voor professionals uit de hele Vlaamse woonzorgsector. Soprim@ wil daarnaast ook ruimte bieden aan innovatieve bedrijven actief in de woonzorgsector. Zo moet het Kasteel ter Ham een uithangbord en ontmoetingsplek worden van de talrijke expertise en innovatieve ideeën rond ouderenzorg, die Vlaanderen rijk is.

Kasteel ter Ham is eigendom van de Vlaamse overheid. Initieel was de bedoeling het te bestemmen als ontvangst- en conferentieruimte. Na de verwerving van 'Hotel Errera' in Brussel in 1992 besliste de Vlaamse regering om Kasteel ter Ham te verkopen. Maar dat mislukte.Begin dit jaar ging de Vlaamse Erfgoedkluis op zoek naar nieuwe kandidaten. Besprekingen met de groep Soprim@ leidden tot een princiepsovereenkomst die op 23 mei 2014 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. In uitvoering van deze regeringsbeslissing werd op 25 september de erfpachtovereenkomst ondertekend, die inging op 1 november. De groep Soprim@ beheert vijftien woonzorgcentra in Vlaanderen, voornamelijk in Vlaams-Brabant, en bestaat dit jaar precies tien jaar.Sinds enkele jaren heeft Soprim@ een eigen opleidingscentrum, Optimum C. Dat organiseerde tot op vandaag vormingen, voornamelijk voor de eigen medewerkers, rond zorgkwaliteit, nieuwe regelgeving en zorgmanagement. Het opleidingsaanbod wordt nu sterk uitgebouwd en ontsloten voor professionals uit de hele Vlaamse woonzorgsector. Soprim@ wil daarnaast ook ruimte bieden aan innovatieve bedrijven actief in de woonzorgsector. Zo moet het Kasteel ter Ham een uithangbord en ontmoetingsplek worden van de talrijke expertise en innovatieve ideeën rond ouderenzorg, die Vlaanderen rijk is.