Samen met de start van het nieuwe schooljaar, zijn de meeste Belgen weer aan het werk na een welverdiende vakantie. Ruim een kwart van de werknemers ziet dat vakantiegevoel echter al na enkele dagen verdwijnen en kampt met vakantieblues (28%). Niet verwonderlijk, bijna de helft van de managers treft immers geen maatregelen om werk tijdens afwezigheid van hun medewerkers op te vangen én vakantie is niet voor iedereen een rustperiode.

Rijbereik, laadtijd, angst voor pech, exorbitante aankoopprijs enz. Wie voor een elektrische auto kiest, krijgt er meteen een fikse dosis mentale stress bij. Al kunnen nieuwe technologieën daar snel verandering in brengen.

Een ontwerp van Europese richtlijn wil de geldigheid van een rijbewijs na de leeftijd van 70 jaar gaan beperken. Elke verlenging zou dan afhangen van een medische controle. Discriminatie of terechte ingreep?

Het professioneel welzijn bij 55-plussers ligt hoger dan bij jongere werkenden met 7,1 op 10 vs. 6,8 bij 55-min. Dit blijkt uit een bevraging bij 1.500 werknemers en zelfstandigen door Securex. De job graag doen en de compensatie voor het werk dragen ongeacht de leeftijd bij tot het zich goed voelen op het werk, maar het evenwicht werk/privé weegt zwaarder door bij de 55-plussers.

Het onderwijs telde in juni 208.000 personeelsleden, een absoluut record. In 2020 ging het nog om 189.000 personeelsleden. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Bovendien waren er, met bijna 4.700, nog nooit zoveel zij-instromers. Het lerarentekort blijft echter een reden voor bezorgdheid en het lijkt nog groter te worden.

Kersvers Baron Sidi Larbi Cherkaoui is dit najaar alomtegenwoordig op de culturele agenda. Behalve op zijn eigen voorstelling Nomad, drukte de prijswinnende choreograaf ook zijn stempel op de show Kurios van Cirque du Soleil, de musical Starmania en de nieuwe wereldtour van Madonna.

In 2022 bedroeg de levensverwachting bij de geboorte in België 81,7 jaar voor de totale bevolking. Vrouwen hebben een levensverwachting bij de geboorte van 83,8 jaar en voor mannen gaat het om 79,5 jaar.

Neem de gepensioneerden weg, en het land ligt op zijn gat. Dat gevoel heb ik na bijna zeven jaar gepassioneerde, vaak gepensioneerde, mensen interviewen. En dat lijken de cijfers over vrijwilligerswerk te bevestigen: bijna een op de drie is ouder dan 60 en ze kloppen ook meer uren dan gemiddeld (Koning Boudewijnstichting).

Topdokter Steven Laureys is wereldvermaard voor zijn baanbrekend werk met comapatiënten en zijn onderzoek naar het heilzame effect van meditatie. Als geen ander kent hij de kronkels van ons brein. Die wetenschap deelt hij nu met het brede publiek als peter van het recent geopende museum World of Mind.

Een decennium geleden onderzocht Tempo-Team de impact van vergrijzing op de werkvloer bij werknemers en werkgevers. Recent onderzoek* in samenwerking met prof. dr. Anja Van den Broeck, arbeidsmotivatie-expert aan de KU Leuven, ziet weinig verandering in de aanpak om 50-plussers langer tevreden aan het werk te houden. Ook houden vooroordelen over oudere werknemers hardnekkig stand.

Sciensano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen lanceren opnieuw een oproep om mee uit te kijken naar de Aziatische tijgermug (Aedes albopictus). Deze soort rukt op naar onze streken en om die migratie goed te kunnen opvolgen, is de hulp van iedereen welkom.

Presentator en mediacoach Jo De Poorter is ook de meest geconsulteerde royaltywatcher van het land. Dat ontlokte hem ooit de boutade dat hij misschien wel de enige Belg is die meer verdient aan ons koningshuis dan omgekeerd. Zijn connecties met het hof staan een kritische blik niet in de weg.

Gemeenten die meer groen overwegen, kunnen voortaan een 'pop-upbos' van twintig bomen lenen om eens te kijken welk effect dat heeft. Het gaat om een project van de Belgische organisatie BOS+.

Naast dagelijkse cartoons tekenen voor verschillende kranten, zet Kamagurka zich graag achter zijn schildersezel om aan de waan van de dag te ontsnappen. Zijn nieuwste werk kan je nu gaan bekijken in Galerie Art Depot in Bonheiden.

Volgens de nieuwe gegevens van de FOD Economie is 35 % van de zelfstandigen in België een vrouw. Een score die hoger ligt dan in onze buurlanden. Daarnaast wordt de kloof met mannen jaar na jaar kleiner.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, een dag die over het algemeen in het teken staat van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit voor vrouwen overal ter wereld, wil Belgisch modehuis Mayerline Brussels specifiek het gesprek aangaan over vrouwen en leeftijdsdiscriminatie en 50+ vrouwen in de kijker zetten.