Dit blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een parlementaire vraag van Jef Van den Bergh, waarover ook De Standaard bericht. Of laden op zo'n parkeerplaats verplicht is, wordt eveneens beslist door de wegbeheerder. "Hiermee is maatwerk door lokale besturen mogelijk. Belangrijk is wel dat het duidelijk is en blijft voor de eigenaars van elektrische wagens", aldus Van den Bergh.

Het aantal elektrische wagens neemt toe. In 2017 zijn er volgens Febiac in België 2.713 elektrische wagens ingeschreven. Bijgevolg duiken er ook meer en meer parkeerplaatsen met laadpalen op in het straatbeeld. Volgens de wet is het niet verplicht om te laden als je op zo'n plaats geparkeerd staat. Met gevolg dat elektrische wagens die niet aan het laden zijn, de plaats innemen van elektrische wagens die wel dringend moeten laden. "De minister laat de keuze aan de wegbeheerders om opladen al dan niet verplicht te maken. Hierdoor is maatwerk door lokale besturen mogelijk. Ze kunnen de situatie het best inschatten", stelt Jef Van den Bergh.

"De nieuwe wegcode voorziet dat wegbeheerders parkeerborden mogen aanpassen met onderborden om het type van weggebruiker, voertuig, duur parkeren ... aan te geven. Zo kan bijvoorbeeld een parkeerplaats voor elektrische voertuigen beperkt worden tot het opladen van 9 uur tot 19 uur." Indien een gemeente het nodig acht, kan dit via parkeerschijven of een parkeerautomaat geregeld worden. Ook vermeldt de nieuwe wegcode expliciet dat het opladen van de batterij beschouwd wordt als parkeren. Dat moet een einde maken aan de discussie rond stilstaan of parkeren.

Naast het oplaadprobleem, was er nog de vraag of hybride wagens, die ook beschikken over een klassieke motor, mogen parkeren op de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Voor minister Bellot mag dat niet, maar hebben wegbeheerders wel de optie om enkele parkeervakken voor deze wagens te voorzien, mits een onderbord dat dit duidelijk aangeeft.

Dit blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit François Bellot op een parlementaire vraag van Jef Van den Bergh, waarover ook De Standaard bericht. Of laden op zo'n parkeerplaats verplicht is, wordt eveneens beslist door de wegbeheerder. "Hiermee is maatwerk door lokale besturen mogelijk. Belangrijk is wel dat het duidelijk is en blijft voor de eigenaars van elektrische wagens", aldus Van den Bergh.Het aantal elektrische wagens neemt toe. In 2017 zijn er volgens Febiac in België 2.713 elektrische wagens ingeschreven. Bijgevolg duiken er ook meer en meer parkeerplaatsen met laadpalen op in het straatbeeld. Volgens de wet is het niet verplicht om te laden als je op zo'n plaats geparkeerd staat. Met gevolg dat elektrische wagens die niet aan het laden zijn, de plaats innemen van elektrische wagens die wel dringend moeten laden. "De minister laat de keuze aan de wegbeheerders om opladen al dan niet verplicht te maken. Hierdoor is maatwerk door lokale besturen mogelijk. Ze kunnen de situatie het best inschatten", stelt Jef Van den Bergh."De nieuwe wegcode voorziet dat wegbeheerders parkeerborden mogen aanpassen met onderborden om het type van weggebruiker, voertuig, duur parkeren ... aan te geven. Zo kan bijvoorbeeld een parkeerplaats voor elektrische voertuigen beperkt worden tot het opladen van 9 uur tot 19 uur." Indien een gemeente het nodig acht, kan dit via parkeerschijven of een parkeerautomaat geregeld worden. Ook vermeldt de nieuwe wegcode expliciet dat het opladen van de batterij beschouwd wordt als parkeren. Dat moet een einde maken aan de discussie rond stilstaan of parkeren.Naast het oplaadprobleem, was er nog de vraag of hybride wagens, die ook beschikken over een klassieke motor, mogen parkeren op de parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen. Voor minister Bellot mag dat niet, maar hebben wegbeheerders wel de optie om enkele parkeervakken voor deze wagens te voorzien, mits een onderbord dat dit duidelijk aangeeft.