Vorig jaar contacteerden slechts 64 plegers de hulplijn, wat minder dan 1 procent is van het totaal aantal oproepen. "Het afgelopen jaar zagen we een stijging van 50 procent meer oproepen naar 1712", zegt Wim Van de Voorde, coördinator van hulplijn 1712 in Vlaanderen. "Desondanks contacteren erg weinig personen die geweld plegen hulplijn 1712. Het bieden van hulp aan die mensen is nochtans cruciaal om familiaal geweld te stoppen."

De 1712-campagne focust op veel voorkomende vormen van familiaal geweld, waaronder situationeel koppelgeweld, kindermishandeling en ouderenmis(be)handeling. Die vormen van mishandeling komen tijdens de coronacrisis meer voor, volgens hulplijn 1712. Een op de zeven vrouwen en een op de tien mannen zegt het afgelopen jaar partnergeweld te hebben meegemaakt. Daarnaast zou minstens 3 procent van de kinderen een ernstige vorm van mishandeling hebben ondergaan. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ook een op de zes 60-plussers in 2020 het slachtoffer was van mis(be)handeling.

Stress en onmacht

Volgens Van de Voorde liggen stress en gevoelens van onmacht vaak aan de basis van familiaal geweld. "Het geweld of de mis(be)handeling ontstaat vanuit een frustratie of uit onvermogen om met moeilijke situaties, stress en conflicten om te gaan. Er is niet altijd kwaad opzet in het spel. Daarom wil 1712 personen die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag aanmoedigen om hulp te zoeken." Het is de eerste grootschalige campagne van de Vlaamse overheid die specifiek gericht is op volwassenen die familiaal geweld plegen.

Als onderdeel van de campagne schreven auteurs Lize Spit en Ish Ait Hamou aangrijpende teksten over familiaal geweld. Lize Spit schrijft over een koppel met kinderen waar stress, spanningen en sluimerende conflicten soms escaleren tot geweld. De vernederingen, frustraties en het onvermogen om constructief te communiceren tonen dat het koppel vastzit in een negatieve geweldspiraal.

In de tekst van Ish Ait Hamou getuigt een kwetsbare en zorgafhankelijke ouder over de pijn en het verdriet dat zijn volwassen kind hem aandoet. Desondanks blijft de ouder loyaal. Gevoelens van schuld en schaamte overheersen.

Bekijk de video's waarin de auteurs het tekstfragment voorlezen en oproepen om 1712 te contacteren.

Corona zorgde voor extra stress

De Vlaamse overheid zal ook gedurende een week drie radiospots uitzenden waarin verschillende personen getuigen over hun gewelddadig gedrag. "Wanneer het gaat over familiaal geweld, is de beeldvorming van personen die geweld plegen vaak gepolariseerd of eenzijdig", zegt Van de Voorde. Volgens hem kunnen personen die geweld plegen in een stresssituatie evengoed liefhebbende ouders, kinderen of partners zijn die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag.

De coronacrisis zette in relaties en families een aantal zaken op scherp. Talloze studies tonen dat er meer spanningen, conflicten en geweld voorkwam. Verder waren er een aantal risicofactoren voor familiaal geweld sterk(er) aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn: overmatige stress, problemen met het reguleren van emoties, verslavingsproblematiek, financiële problemen, sociaal isolement, problematische woonomgeving en ingrijpende levensgebeurtenissen.

Met de campagne wil hulplijn 1712 die personen aansporen om hulp te zoeken zodat het geweld stopt.

Vorig jaar contacteerden slechts 64 plegers de hulplijn, wat minder dan 1 procent is van het totaal aantal oproepen. "Het afgelopen jaar zagen we een stijging van 50 procent meer oproepen naar 1712", zegt Wim Van de Voorde, coördinator van hulplijn 1712 in Vlaanderen. "Desondanks contacteren erg weinig personen die geweld plegen hulplijn 1712. Het bieden van hulp aan die mensen is nochtans cruciaal om familiaal geweld te stoppen."De 1712-campagne focust op veel voorkomende vormen van familiaal geweld, waaronder situationeel koppelgeweld, kindermishandeling en ouderenmis(be)handeling. Die vormen van mishandeling komen tijdens de coronacrisis meer voor, volgens hulplijn 1712. Een op de zeven vrouwen en een op de tien mannen zegt het afgelopen jaar partnergeweld te hebben meegemaakt. Daarnaast zou minstens 3 procent van de kinderen een ernstige vorm van mishandeling hebben ondergaan. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat ook een op de zes 60-plussers in 2020 het slachtoffer was van mis(be)handeling.Volgens Van de Voorde liggen stress en gevoelens van onmacht vaak aan de basis van familiaal geweld. "Het geweld of de mis(be)handeling ontstaat vanuit een frustratie of uit onvermogen om met moeilijke situaties, stress en conflicten om te gaan. Er is niet altijd kwaad opzet in het spel. Daarom wil 1712 personen die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag aanmoedigen om hulp te zoeken." Het is de eerste grootschalige campagne van de Vlaamse overheid die specifiek gericht is op volwassenen die familiaal geweld plegen. Als onderdeel van de campagne schreven auteurs Lize Spit en Ish Ait Hamou aangrijpende teksten over familiaal geweld. Lize Spit schrijft over een koppel met kinderen waar stress, spanningen en sluimerende conflicten soms escaleren tot geweld. De vernederingen, frustraties en het onvermogen om constructief te communiceren tonen dat het koppel vastzit in een negatieve geweldspiraal.In de tekst van Ish Ait Hamou getuigt een kwetsbare en zorgafhankelijke ouder over de pijn en het verdriet dat zijn volwassen kind hem aandoet. Desondanks blijft de ouder loyaal. Gevoelens van schuld en schaamte overheersen.Bekijk de video's waarin de auteurs het tekstfragment voorlezen en oproepen om 1712 te contacteren.De Vlaamse overheid zal ook gedurende een week drie radiospots uitzenden waarin verschillende personen getuigen over hun gewelddadig gedrag. "Wanneer het gaat over familiaal geweld, is de beeldvorming van personen die geweld plegen vaak gepolariseerd of eenzijdig", zegt Van de Voorde. Volgens hem kunnen personen die geweld plegen in een stresssituatie evengoed liefhebbende ouders, kinderen of partners zijn die zich zorgen maken over hun gewelddadig gedrag.De coronacrisis zette in relaties en families een aantal zaken op scherp. Talloze studies tonen dat er meer spanningen, conflicten en geweld voorkwam. Verder waren er een aantal risicofactoren voor familiaal geweld sterk(er) aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn: overmatige stress, problemen met het reguleren van emoties, verslavingsproblematiek, financiële problemen, sociaal isolement, problematische woonomgeving en ingrijpende levensgebeurtenissen.Met de campagne wil hulplijn 1712 die personen aansporen om hulp te zoeken zodat het geweld stopt.