Naar schatting 15 tot 20 procent van de mensen is hooggevoelig. Zij ervaren wat er rondom hen gebeurt veel intenser dan gemiddeld. Ze merken subtiliteiten en stemmingen op die anderen ontgaan en verwerken al die indrukken op een dieper niveau. Daardoor raken ze vaak overprikkeld en reageren dan overemotioneel. Vaak zijn ze ook materieel gevoeliger, voor geluid, geuren, fel licht.
...