In 2017 werden in ons land 44.000 koppels in de echt verbonden, maar tegelijk gingen er 23.000 officieel uit mekaar. Bij de wettelijk samenwonenden is de verhouding nagenoeg dezelfde: 39.000 koppels legden in 2017 een verklaring van wettelijke samenwoning af, terwijl 24.700 geregistreerde verklaringen werden beëindigd. Vandaag draait bijna de helft van alle wettelijke samenlevingsvormen uit op een scheiding.
...