GSF-voorzitter Freddy De Nert nam als ondervoorzitter van de Vlaamse Sportfederatie deel aan de onderhandelingen over het nieuwe decreet. "Ik zag de cijfers rond de subsidies en zag dat wij goed zaten, maar dat andere federaties zoals de VWO in de problemen zouden kunnen komen." Daarom werden in december van vorig jaar gesprekken gestart rond een fusie.

Gezinssport Vlaanderen zal "een grotere en meer slagvaardige multisportfederatie" worden voor mensen van alle leeftijden, geeft De Nert aan. "De huidige werking van beide sportfederaties loopt parallel en komt vooral tot uiting in de visie en missie van beide sportfederaties, namelijk het belang van sport als middel om onze doelstelling 'gezondheid' te bereiken", luidt het.

"Met Gezinssport Vlaanderen genieten onze recreatieve sporters van een divers aanbod met verschillende sporten en kunnen gezinnen samen, naar eigen kunnen en tempo gezond bewegen, met respect voor elkaar en de natuur", vult VWO-voorzitter Dirk De Groot aan.

Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) juicht de fusie toe. "Sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij aan fitheid en gezondheid, het algemeen welbevinden en de sociale cohesie. De Vlaamse Regering wil dan ook dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier een leven lang kan sporten", zegt hij. Gezinssport Vlaanderen zal ongeveer 600 sportclubs en meer dan 40.000 leden tellen.

GSF-voorzitter Freddy De Nert nam als ondervoorzitter van de Vlaamse Sportfederatie deel aan de onderhandelingen over het nieuwe decreet. "Ik zag de cijfers rond de subsidies en zag dat wij goed zaten, maar dat andere federaties zoals de VWO in de problemen zouden kunnen komen." Daarom werden in december van vorig jaar gesprekken gestart rond een fusie. Gezinssport Vlaanderen zal "een grotere en meer slagvaardige multisportfederatie" worden voor mensen van alle leeftijden, geeft De Nert aan. "De huidige werking van beide sportfederaties loopt parallel en komt vooral tot uiting in de visie en missie van beide sportfederaties, namelijk het belang van sport als middel om onze doelstelling 'gezondheid' te bereiken", luidt het. "Met Gezinssport Vlaanderen genieten onze recreatieve sporters van een divers aanbod met verschillende sporten en kunnen gezinnen samen, naar eigen kunnen en tempo gezond bewegen, met respect voor elkaar en de natuur", vult VWO-voorzitter Dirk De Groot aan.Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) juicht de fusie toe. "Sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij aan fitheid en gezondheid, het algemeen welbevinden en de sociale cohesie. De Vlaamse Regering wil dan ook dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier een leven lang kan sporten", zegt hij. Gezinssport Vlaanderen zal ongeveer 600 sportclubs en meer dan 40.000 leden tellen.