De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt elk jaar toe waardoor meer zorgpersoneel nodig is. Deze legislatuur heeft de Vlaamse overheid hiertoe reeds 79 miljoen euro geïnvesteerd. Voor 2019 komt hier nog eens 22 miljoen bovenop, goed voor 400 extra werkkrachten. Dit brengt het totale bedrag voor de financiering van zorgzwaarte op 101 miljoen voor deze legislatuur, wat neerkomt op ongeveer 2.000 bijkomende voltijdse equivalenten zorgpersoneel.

Zorgplanning

De woonzorgcentra die zich het afgelopen jaar aantoonbaar hebben ingezet op de zorg van zwaar zorgbehoevende bewoners komen nu in aanmerking voor een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-erkenning) en financiering. In totaal betekent dit dat er voor bijna 3.000 woongelegenheden in de bestaande woonzorgcentra meer zorgpersoneel kan worden gefinancierd.

Minister Vandeurzen heeft bovendien de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanpassing van de personeelsnormen om hen beter af te stemmen op de wijzigende noden van de bewoners van de woonzorgcentra.

De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt elk jaar toe waardoor meer zorgpersoneel nodig is. Deze legislatuur heeft de Vlaamse overheid hiertoe reeds 79 miljoen euro geïnvesteerd. Voor 2019 komt hier nog eens 22 miljoen bovenop, goed voor 400 extra werkkrachten. Dit brengt het totale bedrag voor de financiering van zorgzwaarte op 101 miljoen voor deze legislatuur, wat neerkomt op ongeveer 2.000 bijkomende voltijdse equivalenten zorgpersoneel.De woonzorgcentra die zich het afgelopen jaar aantoonbaar hebben ingezet op de zorg van zwaar zorgbehoevende bewoners komen nu in aanmerking voor een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-erkenning) en financiering. In totaal betekent dit dat er voor bijna 3.000 woongelegenheden in de bestaande woonzorgcentra meer zorgpersoneel kan worden gefinancierd.Minister Vandeurzen heeft bovendien de opdracht gegeven voor een onderzoek naar de aanpassing van de personeelsnormen om hen beter af te stemmen op de wijzigende noden van de bewoners van de woonzorgcentra.