Op federaal niveau moeten alle overheidsdiensten een vertegenwoordiging van minimum 3 pct halen, maar in 2014 bedroeg dit cijfer slechts 1,45 pct, een lichte daling zelfs in vergelijking met 2013. Volgens Selor zijn zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de sollicitanten inspanningen nodig.

"Een aantal historische feiten zorgen ervoor dat het globale cijfer daalt", zegt Els Daems van het team Diversiteit Selor. "Zo zijn er het voorbije jaar veel mensen met een handicap met pensioen gegaan, en verder is ook het totale aantal ambtenaren gedaald. Nieuwe vacatures bij de federale overheid situeren zich vaak op niveau A en B, waarvoor een diploma vereist is, en net bij deze niveaus is de ondervertegenwoordiging sterker aanwezig. Concreet hebben we dus nood aan jonge, geschoolde mensen met een handicap om zich kandidaat te stellen."

Op federaal niveau moeten alle overheidsdiensten een vertegenwoordiging van minimum 3 pct halen, maar in 2014 bedroeg dit cijfer slechts 1,45 pct, een lichte daling zelfs in vergelijking met 2013. Volgens Selor zijn zowel aan de kant van de werkgevers als aan die van de sollicitanten inspanningen nodig. "Een aantal historische feiten zorgen ervoor dat het globale cijfer daalt", zegt Els Daems van het team Diversiteit Selor. "Zo zijn er het voorbije jaar veel mensen met een handicap met pensioen gegaan, en verder is ook het totale aantal ambtenaren gedaald. Nieuwe vacatures bij de federale overheid situeren zich vaak op niveau A en B, waarvoor een diploma vereist is, en net bij deze niveaus is de ondervertegenwoordiging sterker aanwezig. Concreet hebben we dus nood aan jonge, geschoolde mensen met een handicap om zich kandidaat te stellen."