Mantelzorgers worden ze genoemd. Ze hebben geen diploma als zorgverstrekker, maar steken belangeloos de handen uit de mouwen om een persoon met een grote zorgbehoefte bij te staan. De meeste van deze mantelzorgers zijn vrouwen tussen 45 en 60 jaar. Maatschappelijk zijn ze uiteraard van onschatbare waarde, maar het is toch ook belangrijk dat hun eigen situatie goed geregeld wordt. Daarom ijvert het Kenniscentrum Mantelzorg (KeM) en de Waalse zustervereniging Aidants Proches al jaren voor een wettelijk statuut, dat veel ruimer is dan louter financiële ondersteuning.Gedurende verschillende jaren werd er ook studiewerk verricht naar de situatie en de noden van de mantelzorgers. Zo werd ook een studie besteld door de federale overheid in 2009. Ze werd uitgevoerd door de Universiteit van Namen en de Vrije Universiteit Brussel en wijst op de noodzaak van een eerste stap voor de sociale erkenning van de mantelzorger, namelijk de definitie.

De juridische definitie

Een voorontwerp van wet legt de juridische definitie van mantelzorg vast.

Een mantelzorger is een persoon die doorlopend en regelmatig hulp en bijstand verleent aan een geholpen persoon.Hij of zij moet:

  • meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn
  • een naaste verwant zijn (iedere verwant tot de vierde graad, de aanverwant inbegrepen) en/of een vertrouwens-, nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon.
  • de bijstand en hulp op een niet-professionele manier verlenen, kosteloos en in samenwerking met minstens één professionele zorgverlener.
  • gemiddeld 20 uur per week besteden aan de mantelzorg op een periode van zes maanden en deze tijdsinvestering moet een invloed hebben op de beroeps en/of familiale situatie van de mantelzorger.

Dit voorontwerp zal nu voorgelegd worden aan o.m. de Raad van Gelijke Kansen, de Federale Adviesraad van Ouderen en de Raad van State. Daarna kan het parlementair proces starten.

Erkenningsaanvraag

Op termijn zal de mantelzorger een erkenning kunnen aanvragen bij zijn/haar ziekenfonds, die dan bepaalde rechten zal openen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst moet de eerste kaap, de juridische definitie van mantelzorger, worden genomen. Met het voorontwerp is de aanzet gegeven...

Info

  • Mantelzorgers kunnen voor informatie in de eerste plaats terecht bij hun ziekenfonds. Binnen het ziekenfonds is er soms een vereniging voor zorgbehoevenden en mantelzorgers.
  • Informeer ook bij uw gemeente of u een gemeentelijke mantelzorgpremie kunt krijgen
  • www.mantelzorg.be, Kenniscentrum Mantelzorg, tel. 02 452 63 13
  • De mantelzorgtelefoon tel. 078 15 50 20 biedt een luisterend oor voor mantelzorgers, elke weekdag tussen 14 en 18u.
Mantelzorgers worden ze genoemd. Ze hebben geen diploma als zorgverstrekker, maar steken belangeloos de handen uit de mouwen om een persoon met een grote zorgbehoefte bij te staan. De meeste van deze mantelzorgers zijn vrouwen tussen 45 en 60 jaar. Maatschappelijk zijn ze uiteraard van onschatbare waarde, maar het is toch ook belangrijk dat hun eigen situatie goed geregeld wordt. Daarom ijvert het Kenniscentrum Mantelzorg (KeM) en de Waalse zustervereniging Aidants Proches al jaren voor een wettelijk statuut, dat veel ruimer is dan louter financiële ondersteuning.Gedurende verschillende jaren werd er ook studiewerk verricht naar de situatie en de noden van de mantelzorgers. Zo werd ook een studie besteld door de federale overheid in 2009. Ze werd uitgevoerd door de Universiteit van Namen en de Vrije Universiteit Brussel en wijst op de noodzaak van een eerste stap voor de sociale erkenning van de mantelzorger, namelijk de definitie.Een voorontwerp van wet legt de juridische definitie van mantelzorg vast.Een mantelzorger is een persoon die doorlopend en regelmatig hulp en bijstand verleent aan een geholpen persoon.Hij of zij moet:Dit voorontwerp zal nu voorgelegd worden aan o.m. de Raad van Gelijke Kansen, de Federale Adviesraad van Ouderen en de Raad van State. Daarna kan het parlementair proces starten.Op termijn zal de mantelzorger een erkenning kunnen aanvragen bij zijn/haar ziekenfonds, die dan bepaalde rechten zal openen. Maar zover zijn we nog niet. Eerst moet de eerste kaap, de juridische definitie van mantelzorger, worden genomen. Met het voorontwerp is de aanzet gegeven...