In Vlaanderen komen zo'n 17 verschillende soorten vleermuizen voor. In heel België tellen we 21 soorten, waarvan er 13 met uitsterven bedreigd zijn. Een aantal soorten die je in onze regio kan ontmoeten zijn de baardvleermuis, de franjestaart, de gewone dwergvleermuis, de ingekorven vleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis ...

Hoewel er wereldwijd meer dan 1000 soorten vleermuizen bestaan, komen er bij ons slechts een beperkt aantal voor. In de winter houden ze een winterslaap op een verborgen plekje. In de zomer zijn onze vleermuizen actiever en kan je ze gemakkelijker opmerken.

Sommige soorten wonen enkel in gebouwen, andere enkel in holle bomen en nog andere in beide. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd, maar dat alleen is onvoldoende om van alle soorten levensvatbare populaties te behouden. Speciale acties, zoals het inrichten van zolders, kunnen de aantallen weer opkrikken.

De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt doet heel wat inspanningen om vleermuispopulaties te bestuderen, op te volgen en te beschermen. En dat werpt vruchten af. In Sint-Niklaas werden onlangs twee kraamkolonies ontdekt van

de mopsvleermuis, een Europees zeldzame vleermuissoort, die in sons land als uitgestorven werd beschouwd.

Leuke weetjes over vleermuizen

  • Het gewicht van een vleermuis varieert van 5 tot 25 gram.
  • Per nacht eet een vleermuis ongeveer een kwart tot de helft van zijn gewicht aan muggen, motten en spinnen. Een vleermuis van 20 gram eet al gauw tot 3,6 kg insecten per jaar! Dat maakt ze tot natuurlijke insectenbestrijders.
  • Het is bij wet verboden om vleermuizen te vangen, te doden of hun verblijfplaats te vernietigen.
  • De vleermuizen gebruiken alleen bestaande toegangen tot hun schuilplaats. Een opening van 2,5 op 1 cm is vaak al voldoende.
  • Vleermuizen knagen niet, en brengen ook geen nestmateriaal binnen.
  • Vleermuizen in huizen brengen geen ziektes over. Vleermuizen die overdag aan een muur hangen of op de grond liggen, mag je echter niet met blote handen vastnemen. Contacteer hiervoor een vleermuisdeskundige. Gegevens hierover vind je op www.bataction.be.
  • Vleermuizenkeutels zijn erg droog en prima meststof (guano) voor je tuin.
  • Tijdens hun winterslaap worden vitale lichaamsfuncties, zoals ademhaling, tot een minimum herleid. Die komen weer op gang als de dieren gewekt worden, wat een -vaak dodelijke- aanslag is op de vetreserves van het dier. Daarom mogen slapende dieren niet gestoord worden.

Op 28 en 29 augustus organiseert Natuurpunt een spectaculaire Nacht van de Vleermuis. Samen met een ervaren gids trek je 's avonds -gewapend met een bat detector- het bos in en ga je op zoek naar vleermuizen. Meer info over de verschillende activiteiten per provincie vind je op de website van Natuurpunt.

In Vlaanderen komen zo'n 17 verschillende soorten vleermuizen voor. In heel België tellen we 21 soorten, waarvan er 13 met uitsterven bedreigd zijn. Een aantal soorten die je in onze regio kan ontmoeten zijn de baardvleermuis, de franjestaart, de gewone dwergvleermuis, de ingekorven vleermuis, de laatvlieger, de rosse vleermuis ...Hoewel er wereldwijd meer dan 1000 soorten vleermuizen bestaan, komen er bij ons slechts een beperkt aantal voor. In de winter houden ze een winterslaap op een verborgen plekje. In de zomer zijn onze vleermuizen actiever en kan je ze gemakkelijker opmerken. Sommige soorten wonen enkel in gebouwen, andere enkel in holle bomen en nog andere in beide. Vleermuizen en hun verblijfplaatsen zijn wettelijk beschermd, maar dat alleen is onvoldoende om van alle soorten levensvatbare populaties te behouden. Speciale acties, zoals het inrichten van zolders, kunnen de aantallen weer opkrikken. De Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt doet heel wat inspanningen om vleermuispopulaties te bestuderen, op te volgen en te beschermen. En dat werpt vruchten af. In Sint-Niklaas werden onlangs twee kraamkolonies ontdekt vande mopsvleermuis, een Europees zeldzame vleermuissoort, die in sons land als uitgestorven werd beschouwd.Op 28 en 29 augustus organiseert Natuurpunt een spectaculaire Nacht van de Vleermuis. Samen met een ervaren gids trek je 's avonds -gewapend met een bat detector- het bos in en ga je op zoek naar vleermuizen. Meer info over de verschillende activiteiten per provincie vind je op de website van Natuurpunt.