"Het was een ruw ontwaken uit de vanzelfsprekendheid. Er was een trektocht nodig langs tientallen plaatsen op andere continenten om me te doen beseffen dat genderongelijkheid nog altijd bestaat", schrijft De Croo. "Niet alleen in verafgelegen landen, maar ook bij ons". Voordien was hij niet blind voor de problemen die er nog waren, maar "we waren op de goede weg", dacht hij.

En die ongelijkheid zou ons wel eens zuur kunnen opbreken, redeneert De Croo. Want, deze eeuw wordt de meest disruptieve ooit. En om de stormen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden, moet het aandeel van de vrouw in de maatschappij en de economie flink stijgen. De liberale minister heeft een aantal voorstellen op papier gezet om die trend een duw in de rug te geven.

Loonkloof als 'thermometer'

De Croo schuift de genderloonkloof naar voren als 'thermometer' om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te meten. Die kloof is volgens hem in slechts een beperkt aantal gevallen het gevolg van een echte discriminatie, waarbij vrouwen minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. De kloof is vooral hardnekkig omwille van drie oorzaken: te veel vrouwen werken deeltijds, te weinig vrouwen werken in sectoren die goed betalen en er stoten te weinig vrouwen door tot leidinggevende functies.

Om die zeroloonkloof te bereiken, moeten volgens De Croo meer vrouwen in de wetenschappen, de technologie, de techniek, de industrie en de bouw. En meer mannen in het onderwijs en de zorg. Ook moeten de lonen in het onderwijs en de zorg omhoog. En tot slot blijft ook bij de studiekeuze de gendernormering een probleem.

Meer mannen deeltijds aan het werk

Een belangrijke oorzaak van de genderkloof blijft de traditionele taakverdeling binnen een gezin. Hij stelt in die optiek voor het aantal vrouwen dat deeltijds werkt te helpen verlagen, en het aandeel mannen te verhogen. Want als vrouwen te snel kiezen voor deeltijds werken, ontstaat het risico dat ze financieel afhankelijk worden van hun partner en dat hun carrièrekansen slinken. Bovendien vaart de economie er niet goed bij.

Om daar een mouw aan te passen, moet de kinderopvang in ons land een pak goedkoper worden en er moeten meer plaatsen in komen, vindt De Croo. Want als de kinderopvang een te groot deel van het loon opslorpt, is het niet interessant om met twee te gaan werken.

De Croo ziet ook heil in het uitbreiden van het vaderschapsverlof naar IJslands model. Vaders en moeders hebben er elk recht op drie maanden, met daar bovenop drie maanden die ze onder elkaar verdelen. Tijdens dat verlof krijgen ze 80 procent van hun loon uitbetaald door de overheid.

Quota aanscherpen

Het liberale kopstuk pleit voorts voor een drastische verlaging van de schoolleeftijd tot 3 jaar, of zelfs 2,5 jaar. Dat zou een goede zaak zijn voor de kinderen én voor de moeders. Het biedt alleenstaande vrouwen immers een uitweg uit de werkloosheidsval, op voorwaarde dat er ook naschoolse opvang aanwezig is.

De Croo heeft ook voorstellen om meer vrouwen binnen de hoogste echelons van onze ondernemingen te krijgen. Maar liefst zes bedrijven uit de BEL-20 hebben vandaag geen enkele vrouw in hun topmanagement. Het zou volgens De Croo voor elke ceo een opdracht moeten zijn om tot minstens een derde vrouwelijke directieleden te komen. Een grotere genderdiversiteit in het directiecomité zou een criterium moeten worden voor het uitbetalen van zijn of haar bonus.

Hij breek voorts een lans voor pariteit binnen de regering en wil die laten verplichten, althans tijdelijk. Quota aanscherpen voor de raden van bestuur of ze invoeren voor directiecomités ziet De Croo minder zitten. Wel wil hij wettelijk meer transparantie over de genderloonkloof opleggen aan bedrijven, administraties, universiteiten, vzw's, enzovoort.

Alexander De Croo, "De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt". Uitgeverij Polis. 200 blz.

"Het was een ruw ontwaken uit de vanzelfsprekendheid. Er was een trektocht nodig langs tientallen plaatsen op andere continenten om me te doen beseffen dat genderongelijkheid nog altijd bestaat", schrijft De Croo. "Niet alleen in verafgelegen landen, maar ook bij ons". Voordien was hij niet blind voor de problemen die er nog waren, maar "we waren op de goede weg", dacht hij.En die ongelijkheid zou ons wel eens zuur kunnen opbreken, redeneert De Croo. Want, deze eeuw wordt de meest disruptieve ooit. En om de stormen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden, moet het aandeel van de vrouw in de maatschappij en de economie flink stijgen. De liberale minister heeft een aantal voorstellen op papier gezet om die trend een duw in de rug te geven.De Croo schuift de genderloonkloof naar voren als 'thermometer' om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen te meten. Die kloof is volgens hem in slechts een beperkt aantal gevallen het gevolg van een echte discriminatie, waarbij vrouwen minder verdienen dan mannen voor hetzelfde werk. De kloof is vooral hardnekkig omwille van drie oorzaken: te veel vrouwen werken deeltijds, te weinig vrouwen werken in sectoren die goed betalen en er stoten te weinig vrouwen door tot leidinggevende functies.Om die zeroloonkloof te bereiken, moeten volgens De Croo meer vrouwen in de wetenschappen, de technologie, de techniek, de industrie en de bouw. En meer mannen in het onderwijs en de zorg. Ook moeten de lonen in het onderwijs en de zorg omhoog. En tot slot blijft ook bij de studiekeuze de gendernormering een probleem.Een belangrijke oorzaak van de genderkloof blijft de traditionele taakverdeling binnen een gezin. Hij stelt in die optiek voor het aantal vrouwen dat deeltijds werkt te helpen verlagen, en het aandeel mannen te verhogen. Want als vrouwen te snel kiezen voor deeltijds werken, ontstaat het risico dat ze financieel afhankelijk worden van hun partner en dat hun carrièrekansen slinken. Bovendien vaart de economie er niet goed bij.Om daar een mouw aan te passen, moet de kinderopvang in ons land een pak goedkoper worden en er moeten meer plaatsen in komen, vindt De Croo. Want als de kinderopvang een te groot deel van het loon opslorpt, is het niet interessant om met twee te gaan werken.De Croo ziet ook heil in het uitbreiden van het vaderschapsverlof naar IJslands model. Vaders en moeders hebben er elk recht op drie maanden, met daar bovenop drie maanden die ze onder elkaar verdelen. Tijdens dat verlof krijgen ze 80 procent van hun loon uitbetaald door de overheid.Het liberale kopstuk pleit voorts voor een drastische verlaging van de schoolleeftijd tot 3 jaar, of zelfs 2,5 jaar. Dat zou een goede zaak zijn voor de kinderen én voor de moeders. Het biedt alleenstaande vrouwen immers een uitweg uit de werkloosheidsval, op voorwaarde dat er ook naschoolse opvang aanwezig is.De Croo heeft ook voorstellen om meer vrouwen binnen de hoogste echelons van onze ondernemingen te krijgen. Maar liefst zes bedrijven uit de BEL-20 hebben vandaag geen enkele vrouw in hun topmanagement. Het zou volgens De Croo voor elke ceo een opdracht moeten zijn om tot minstens een derde vrouwelijke directieleden te komen. Een grotere genderdiversiteit in het directiecomité zou een criterium moeten worden voor het uitbetalen van zijn of haar bonus.Hij breek voorts een lans voor pariteit binnen de regering en wil die laten verplichten, althans tijdelijk. Quota aanscherpen voor de raden van bestuur of ze invoeren voor directiecomités ziet De Croo minder zitten. Wel wil hij wettelijk meer transparantie over de genderloonkloof opleggen aan bedrijven, administraties, universiteiten, vzw's, enzovoort.Alexander De Croo, "De eeuw van de vrouw. Hoe feminisme ook mannen bevrijdt". Uitgeverij Polis. 200 blz.