"De nood aan beschermmiddelen is zeker in onze sector zeer groot, door het gebruik van aerosols en sprays tijdens de behandelingen zijn onze tandartsen veel vatbaarder dan huisartsen die telefonische consultaties doen", klinkt het.

Volgens VBT groeit het gevoel dat de communicatie van de FOD Volksgezondheid te wensen over laat. "Wij hebben als beroepsvereniging zélf initiatief genomen om op basis van een studie die gepubliceerd werd in vakblad Nature richtlijnen uit te zetten voor onze leden", zegt dokter Frank Herrebout, voorzitter van VBT. "We hebben meermaals om hulp gevraagd bij het zoeken naar een oplossing en een betere verdeling van de mondmaskers, maar blijven in de kou staan. We krijgen geen reactie en er worden geen afspraken gemaakt over die mondmaskers. En nochtans zijn die voor tandartsen broodnodig in de uitoefening van hun beroep."

Door het gebruik van aerosols en sprays tijdens de behandeling worden virussen sneller verspreid, en de huidige beschermmiddelen zijn onvoldoende om tandartsen te beschermen. "Het gaat om de eigen bescherming, niet alleen over de bescherming van patiënten", zegt Herrebout. "De mondmaskers gaan nu prioritair naar artsen die in contact komen met geteste patiënten en naar huisartsen. Maar die laatsten doen steeds vaker telefonische consultaties, waarbij mondmaskers dus niet nodig zijn. Dat geeft veel frustraties bij ons."

Herrebout hekelt ook dat hij veel informatie via de pers moet vernemen. "Wij worden totaal niet geïnformeerd over hoe alles gaat evolueren, hoe we dat in de komende dagen en weken moeten aanpakken. Wij stellen voor dat er minstens één tandarts deel uitmaakt van het wetenschappelijk comité dat dagelijks samenzit om te bepalen wat er moet gebeuren. Momenteel zijn dat voornamelijk virologen, en die zijn zeer belangrijk, maar er zijn in ons land nog andere artsen dan ziekenhuisartsen en huisartsen die met heel veel vragen zitten. Wij voelen ons een vergeten groep."

Herrebout roept het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op om daadkrachtig op te treden. "Dat de overheid mondmaskers opeist bij instanties die ze hebben maar voor wie ze niet broodnodig zijn", zegt hij.

Patiënten roept hij op om enkel met urgente problemen naar de tandarts te gaan. "In de week kunnen zij daarvoor bij hun eigen tandarts terecht, in het weekend in de wachtposten die nu al bestaan", besluit hij.

"De nood aan beschermmiddelen is zeker in onze sector zeer groot, door het gebruik van aerosols en sprays tijdens de behandelingen zijn onze tandartsen veel vatbaarder dan huisartsen die telefonische consultaties doen", klinkt het.Volgens VBT groeit het gevoel dat de communicatie van de FOD Volksgezondheid te wensen over laat. "Wij hebben als beroepsvereniging zélf initiatief genomen om op basis van een studie die gepubliceerd werd in vakblad Nature richtlijnen uit te zetten voor onze leden", zegt dokter Frank Herrebout, voorzitter van VBT. "We hebben meermaals om hulp gevraagd bij het zoeken naar een oplossing en een betere verdeling van de mondmaskers, maar blijven in de kou staan. We krijgen geen reactie en er worden geen afspraken gemaakt over die mondmaskers. En nochtans zijn die voor tandartsen broodnodig in de uitoefening van hun beroep."Door het gebruik van aerosols en sprays tijdens de behandeling worden virussen sneller verspreid, en de huidige beschermmiddelen zijn onvoldoende om tandartsen te beschermen. "Het gaat om de eigen bescherming, niet alleen over de bescherming van patiënten", zegt Herrebout. "De mondmaskers gaan nu prioritair naar artsen die in contact komen met geteste patiënten en naar huisartsen. Maar die laatsten doen steeds vaker telefonische consultaties, waarbij mondmaskers dus niet nodig zijn. Dat geeft veel frustraties bij ons."Herrebout hekelt ook dat hij veel informatie via de pers moet vernemen. "Wij worden totaal niet geïnformeerd over hoe alles gaat evolueren, hoe we dat in de komende dagen en weken moeten aanpakken. Wij stellen voor dat er minstens één tandarts deel uitmaakt van het wetenschappelijk comité dat dagelijks samenzit om te bepalen wat er moet gebeuren. Momenteel zijn dat voornamelijk virologen, en die zijn zeer belangrijk, maar er zijn in ons land nog andere artsen dan ziekenhuisartsen en huisartsen die met heel veel vragen zitten. Wij voelen ons een vergeten groep."Herrebout roept het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op om daadkrachtig op te treden. "Dat de overheid mondmaskers opeist bij instanties die ze hebben maar voor wie ze niet broodnodig zijn", zegt hij.Patiënten roept hij op om enkel met urgente problemen naar de tandarts te gaan. "In de week kunnen zij daarvoor bij hun eigen tandarts terecht, in het weekend in de wachtposten die nu al bestaan", besluit hij.