Om de opvang van hun kinderen rond te krijgen, moeten jonge ouders vaak hemel en aarde verzetten. Zeker bij werkende tweeverdieners leidt dit tot kopzorgen. Omdat iedereen langer aan het werk moet blijven, kan er steeds minder een beroep gedaan worden op de grootouders, want zij zijn vaak nog actief zijn op de arbeidsmarkt.

"Om beide uitdagingen het hoofd te bieden, stellen wij voor om een extra zorgmotief te creëren voor grootouders die zorg opnemen voor hun kleinkinderen", zegt Vercamer. "Hierdoor krijgen gezinnen extra ademruimte, zowel organisatorisch als financieel, om de opvang rond te krijgen. Op hun beurt kunnen de grootouders, vaak vijftigers die starten met de planning van hun eindeloopbaan, op een zinvolle manier het wat rustiger aan doen".

Vercamer benadrukt dat het om een extra zorgmotief gaat binnen het reeds bestaande (vergoed) tijdskrediet in de private sector, en niet om een uitbreiding van het zorgverlof an sich. "Deze regering heeft het vergoed zorgverlof op onze vraag reeds uitgebreid met vijftien maanden tot 51 maanden. Zorgverlof moet er in de eerste plaats zijn om maatschappelijk waardevolle taken te kunnen opnemen, zoals de zorg voor een kind. Maar waarom zouden we de grootouders niet mee betrekken in dit vraagstuk? Wie nog zorgverlof heeft staan, maar dat niet meer kan gebruiken, krijgt hierdoor eventueel een nieuwe kans".

Vercamer ziet ook voordelen voor de overheid. "Op deze manier creëren we extra ruimte naast het reeds bestaande, maar fel bevraagde kinderopvangaanbod".

Vercamer, lid van de commissie Sociale Zaken, wijst erop dat een bijkomend motief binnen het zorgverlof impliceert dat de periode waarvoor men het zorgverlof opneemt, eveneens wordt erkend als gelijkgestelde periode. Daarbij hoort dus ook de opbouw van pensioenrechten en een RVA-uitkering om het loonverlies te compenseren. Het motief kan, net zoals bij de andere motieven, voltijds, halftijds of via een 1/5e tewerkstelling worden opgenomen.

Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert wil niet weten van het voorstel van zijn CD&V-collega Stefaan Vercamer om het vergoed tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen. "Hij zegt niet waar hij het geld wil halen voor deze maatregel, dus kan die er maatregel er ook niet komen. Dit is de mensen een rad voor de ogen draaien", klonk het vanochtend scherp in De Ochtend (Radio 1).

Lachaert wijst erop dat de maatregel niet budgettair neutraal is. Indien de toegang tot het tijdskrediet wordt versoepeld, zullen ook meer mensen er gebruik van willen maken, aldus de Open Vld'er. Voor de liberalen is het tijdskrediet voor grootouders alvast geen prioriteit. Zo wil Open Vld eerst werk maken van adoptieverlof en pleegzorg.

Om de opvang van hun kinderen rond te krijgen, moeten jonge ouders vaak hemel en aarde verzetten. Zeker bij werkende tweeverdieners leidt dit tot kopzorgen. Omdat iedereen langer aan het werk moet blijven, kan er steeds minder een beroep gedaan worden op de grootouders, want zij zijn vaak nog actief zijn op de arbeidsmarkt. "Om beide uitdagingen het hoofd te bieden, stellen wij voor om een extra zorgmotief te creëren voor grootouders die zorg opnemen voor hun kleinkinderen", zegt Vercamer. "Hierdoor krijgen gezinnen extra ademruimte, zowel organisatorisch als financieel, om de opvang rond te krijgen. Op hun beurt kunnen de grootouders, vaak vijftigers die starten met de planning van hun eindeloopbaan, op een zinvolle manier het wat rustiger aan doen". Vercamer benadrukt dat het om een extra zorgmotief gaat binnen het reeds bestaande (vergoed) tijdskrediet in de private sector, en niet om een uitbreiding van het zorgverlof an sich. "Deze regering heeft het vergoed zorgverlof op onze vraag reeds uitgebreid met vijftien maanden tot 51 maanden. Zorgverlof moet er in de eerste plaats zijn om maatschappelijk waardevolle taken te kunnen opnemen, zoals de zorg voor een kind. Maar waarom zouden we de grootouders niet mee betrekken in dit vraagstuk? Wie nog zorgverlof heeft staan, maar dat niet meer kan gebruiken, krijgt hierdoor eventueel een nieuwe kans". Vercamer ziet ook voordelen voor de overheid. "Op deze manier creëren we extra ruimte naast het reeds bestaande, maar fel bevraagde kinderopvangaanbod". Vercamer, lid van de commissie Sociale Zaken, wijst erop dat een bijkomend motief binnen het zorgverlof impliceert dat de periode waarvoor men het zorgverlof opneemt, eveneens wordt erkend als gelijkgestelde periode. Daarbij hoort dus ook de opbouw van pensioenrechten en een RVA-uitkering om het loonverlies te compenseren. Het motief kan, net zoals bij de andere motieven, voltijds, halftijds of via een 1/5e tewerkstelling worden opgenomen. Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert wil niet weten van het voorstel van zijn CD&V-collega Stefaan Vercamer om het vergoed tijdskrediet uit te breiden naar grootouders die zorg willen opnemen voor hun kleinkinderen. "Hij zegt niet waar hij het geld wil halen voor deze maatregel, dus kan die er maatregel er ook niet komen. Dit is de mensen een rad voor de ogen draaien", klonk het vanochtend scherp in De Ochtend (Radio 1).Lachaert wijst erop dat de maatregel niet budgettair neutraal is. Indien de toegang tot het tijdskrediet wordt versoepeld, zullen ook meer mensen er gebruik van willen maken, aldus de Open Vld'er. Voor de liberalen is het tijdskrediet voor grootouders alvast geen prioriteit. Zo wil Open Vld eerst werk maken van adoptieverlof en pleegzorg.