Sinds 2004 kan het OCMW in het algemeen afzien van de terugvordering van de steun. Dat impliceert dat sommige OCMW's wel vragen aan de kinderen om bij te springen, en andere niet.

"Die discriminatie willen we wegwerken", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dinsdag in De Tijd. "Het kan niet dat je afhankelijk van de voormalige woonplaats van je ouders wel of niet moet bijdragen." Lanjri benadrukt ook dat de meeste kinderen al spontaan bijspringen voor de rusthuisfactuur van hun ouders. "Tussen 2002 en 2007 deed 95 procent van de rusthuisbewoners het zonder OCMW-steun", zegt Lanjri.

Met het voorstel wil CD&V het huidige systeem uniform en sociaal rechtvaardiger maken. Eerst en vooral moeten alle OCMW's uitgaan van hetzelfde principe en nagaan of ze geld kunnen terugvorderen, vindt de partij, al mogen ze wel nog individuele uitzonderingen toestaan om billijkheidsredenen (bv. Jarenlange verbreking van het contact, financiële lasten van de onderhoudsplichtige, ...).

Ook mag er geen discriminatie zijn tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. "Wettelijk of feitelijk samenwonenden zijn vandaag juridisch niet onderhoudsplichtig. We pleiten ervoor om samenwonenden die samenwonen 'alsof ze gehuwd zijn' te behandelen als 'gehuwden'", aldus de christendemocraten.

De partij pleit daarnaast voor een minder progressieve terugvorderingsschaal, waardoor personen met een laag inkomen toch ook een symbolische bijdrage betalen, maar wel minder bijdragen dan de sterkere schouders. Ook vraagt ze een maximumbijdrage voor de onderhoudsbijdrage. "Dit opdat bijvoorbeeld een enig kind niet gediscrimineerd wordt", verduidelijkt Lanjri. "Dat is een bijsturing van de huidige regeling die duidelijkheid geeft en meer rechtvaardig is dan nu."

Oppositiepartij sp.a reageerde dinsdagochtend "ontsteld" op het CD&V-voorstel. Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke: "De regering zou er net moeten voor zorgen dat het rusthuis voor iedereen betaalbaar is. Dat kan door een maximumfactuur in te voeren, zoals sp.a al lang voorstelt. Zo blijft de rusthuisfactuur altijd lager dan het inkomen dat iemand heeft. Iedereen moet uitzicht hebben op een comfortabele oude dag zonder financiële zorgen, of zonder de schrik om bij zijn kinderen te moeten gaan bedelen."

Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert plaatst op Twitter een kanttekening bij het CD&V-voorstel. "Lokale OCMW's hebben al de tools hier passend mee om te gaan. Waarom per se die verplichting uniform opleggen aan kinderen? ", klinkt het.

Coalitiepartner N-VA reageert genuanceerd. "Ik wil het debat gerust voeren", zegt Kamerlid Valerie Van Peel, die ook OCMW-voorzitter is in Kapellen. Zij stelt dat OCMW's nu al onderzoek kunnen doen naar de draagkracht van de kinderen. Maar de N-VA-politica wijst er ook op dat er ook andere factoren - zoals psychologische redenen - kunnen zijn waarom het moeilijk kan zijn om kinderen te laten bijdragen in de rusthuisfactuur van hun ouders. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij de relatie tussen ouders en kinderen verstoord is.

Het sp.a-voorstel voor de invoering van een maximumfactuur, vindt Van Peel geen goed idee. "Dat heeft het gevaar dat je rusthuizen niet aanzet om efficiënter te gaan werken. Bovendien zetten we op Vlaams niveau in op een beleid waardoor we mensen zo lang mogelijk thuis begeleiden. Daarbij gaan we eerder kijken naar een verhoging van de tegemoetkomingen", aldus Van Peel.

Sinds 2004 kan het OCMW in het algemeen afzien van de terugvordering van de steun. Dat impliceert dat sommige OCMW's wel vragen aan de kinderen om bij te springen, en andere niet. "Die discriminatie willen we wegwerken", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dinsdag in De Tijd. "Het kan niet dat je afhankelijk van de voormalige woonplaats van je ouders wel of niet moet bijdragen." Lanjri benadrukt ook dat de meeste kinderen al spontaan bijspringen voor de rusthuisfactuur van hun ouders. "Tussen 2002 en 2007 deed 95 procent van de rusthuisbewoners het zonder OCMW-steun", zegt Lanjri. Met het voorstel wil CD&V het huidige systeem uniform en sociaal rechtvaardiger maken. Eerst en vooral moeten alle OCMW's uitgaan van hetzelfde principe en nagaan of ze geld kunnen terugvorderen, vindt de partij, al mogen ze wel nog individuele uitzonderingen toestaan om billijkheidsredenen (bv. Jarenlange verbreking van het contact, financiële lasten van de onderhoudsplichtige, ...). Ook mag er geen discriminatie zijn tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. "Wettelijk of feitelijk samenwonenden zijn vandaag juridisch niet onderhoudsplichtig. We pleiten ervoor om samenwonenden die samenwonen 'alsof ze gehuwd zijn' te behandelen als 'gehuwden'", aldus de christendemocraten. De partij pleit daarnaast voor een minder progressieve terugvorderingsschaal, waardoor personen met een laag inkomen toch ook een symbolische bijdrage betalen, maar wel minder bijdragen dan de sterkere schouders. Ook vraagt ze een maximumbijdrage voor de onderhoudsbijdrage. "Dit opdat bijvoorbeeld een enig kind niet gediscrimineerd wordt", verduidelijkt Lanjri. "Dat is een bijsturing van de huidige regeling die duidelijkheid geeft en meer rechtvaardig is dan nu." Oppositiepartij sp.a reageerde dinsdagochtend "ontsteld" op het CD&V-voorstel. Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke: "De regering zou er net moeten voor zorgen dat het rusthuis voor iedereen betaalbaar is. Dat kan door een maximumfactuur in te voeren, zoals sp.a al lang voorstelt. Zo blijft de rusthuisfactuur altijd lager dan het inkomen dat iemand heeft. Iedereen moet uitzicht hebben op een comfortabele oude dag zonder financiële zorgen, of zonder de schrik om bij zijn kinderen te moeten gaan bedelen." Open Vld-Kamerlid Egbert Lachaert plaatst op Twitter een kanttekening bij het CD&V-voorstel. "Lokale OCMW's hebben al de tools hier passend mee om te gaan. Waarom per se die verplichting uniform opleggen aan kinderen? ", klinkt het. Coalitiepartner N-VA reageert genuanceerd. "Ik wil het debat gerust voeren", zegt Kamerlid Valerie Van Peel, die ook OCMW-voorzitter is in Kapellen. Zij stelt dat OCMW's nu al onderzoek kunnen doen naar de draagkracht van de kinderen. Maar de N-VA-politica wijst er ook op dat er ook andere factoren - zoals psychologische redenen - kunnen zijn waarom het moeilijk kan zijn om kinderen te laten bijdragen in de rusthuisfactuur van hun ouders. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij de relatie tussen ouders en kinderen verstoord is. Het sp.a-voorstel voor de invoering van een maximumfactuur, vindt Van Peel geen goed idee. "Dat heeft het gevaar dat je rusthuizen niet aanzet om efficiënter te gaan werken. Bovendien zetten we op Vlaams niveau in op een beleid waardoor we mensen zo lang mogelijk thuis begeleiden. Daarbij gaan we eerder kijken naar een verhoging van de tegemoetkomingen", aldus Van Peel.