Senioren - en zeker de oudste kiezers - maken meer dan andere kiezers gebruik van stemmen per volmacht. Velen zijn minder goed te been en verplaatsen zich moeilijker naar het stembureau. CD&V wil hen in de toekomst ook de vrijheid geven om per brief te stemmen. Ze behouden de mogelijkheid om per volmacht of in persoon te stemmen, vandaag de twee bestaande mogelijkheden om te participeren.

Stemmen per brief is vandaag al één van de vijf mogelijkheden van de kiesgerechtigde Belgen in het buitenland om bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers hun stem uit te brengen, stipt Verherstraeten aan.

In ons land telt circa 950.000 inwoners van 75 jaar of ouder. Dat is 8,2 procent van de totale bevolking. Door de vergrijzing zal dit cijfer de komende jaren nog stijgen. Het absenteïsme bij verkiezingen is ondanks opkomstplicht nog steeds hoog. Wellicht is ouderdom een belangrijke factor in het niet opdagen bij de stembureaus. Bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in 2019 gingen 949.076 kiezers (of 11,6 pct) niet naar de stembus. In 2014 waren er dat 851.278 of 10,6 pct van de ingeschreven kiezers.

Senioren - en zeker de oudste kiezers - maken meer dan andere kiezers gebruik van stemmen per volmacht. Velen zijn minder goed te been en verplaatsen zich moeilijker naar het stembureau. CD&V wil hen in de toekomst ook de vrijheid geven om per brief te stemmen. Ze behouden de mogelijkheid om per volmacht of in persoon te stemmen, vandaag de twee bestaande mogelijkheden om te participeren. Stemmen per brief is vandaag al één van de vijf mogelijkheden van de kiesgerechtigde Belgen in het buitenland om bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers hun stem uit te brengen, stipt Verherstraeten aan.In ons land telt circa 950.000 inwoners van 75 jaar of ouder. Dat is 8,2 procent van de totale bevolking. Door de vergrijzing zal dit cijfer de komende jaren nog stijgen. Het absenteïsme bij verkiezingen is ondanks opkomstplicht nog steeds hoog. Wellicht is ouderdom een belangrijke factor in het niet opdagen bij de stembureaus. Bij de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in 2019 gingen 949.076 kiezers (of 11,6 pct) niet naar de stembus. In 2014 waren er dat 851.278 of 10,6 pct van de ingeschreven kiezers.