Er heerst een groot dark number rond seksueel misbruik. Onderzoek wijst uit dat slechts 1 op 10 slachtoffers van seksueel geweld aangifte doet bij politie. Het grootste deel van de verhalen blijft onder de waterlijn. Slachtoffers durven niet naar buiten komen met hun verhaal uit angst, uit schrik om niet geloofd te worden, omdat de pleger iemand is die ze vertrouwden, uit angst dat de dader wraak zou nemen, enz. Wanneer ze eindelijk de moed hebben gevonden, zijn de feiten dikwijls verjaard. Daarnaast is het niet ongewoon dat slachtoffers ervoor kiezen om geen aangifte te doen en niet naar justitie te stappen, omdat dergelijk proces te zwaar of te publiek is.

De commissie 'Erkenning en Bemiddeling' wil net die slachtoffers de erkenning geven die ze nodig hebben en bemiddelen wanneer slachtoffers hun dader of de instelling waar het misbruik plaats vond, willen confronteren.

Met een opvallende campagne wil de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir de commissie bereikbaarder maken zodat meer slachtoffers van historisch misbruik de weg vinden richting erkenning.

Er heerst een groot dark number rond seksueel misbruik. Onderzoek wijst uit dat slechts 1 op 10 slachtoffers van seksueel geweld aangifte doet bij politie. Het grootste deel van de verhalen blijft onder de waterlijn. Slachtoffers durven niet naar buiten komen met hun verhaal uit angst, uit schrik om niet geloofd te worden, omdat de pleger iemand is die ze vertrouwden, uit angst dat de dader wraak zou nemen, enz. Wanneer ze eindelijk de moed hebben gevonden, zijn de feiten dikwijls verjaard. Daarnaast is het niet ongewoon dat slachtoffers ervoor kiezen om geen aangifte te doen en niet naar justitie te stappen, omdat dergelijk proces te zwaar of te publiek is.De commissie 'Erkenning en Bemiddeling' wil net die slachtoffers de erkenning geven die ze nodig hebben en bemiddelen wanneer slachtoffers hun dader of de instelling waar het misbruik plaats vond, willen confronteren.Met een opvallende campagne wil de Vlaamse Regering op initiatief van Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir de commissie bereikbaarder maken zodat meer slachtoffers van historisch misbruik de weg vinden richting erkenning.