"Hij luistert niet als ik tegen hem praat", "Ik moet alles twee keer zeggen", "Ze praat enkel over haar problemen", "Ze vraagt nooit hoe het met mij gaat". Misschien heb je er ook al over geklaagd dat een 'gesprek' met je ouders nog maar weinig voorstelt. Volgens taalwetenschappers evolueert onze manier van communiceren met de jaren. En die veranderingen kunnen, als we er onvoldoende over weten, voor heel wat misverstanden zorgen! "Welke weerslag het verouderingsproces op het taalgebruik heeft, verschilt sterk van persoon tot persoon. Men gaat er van uit dat het taalverlies minder is bij hoogopgeleiden, al spelen ook individuele factoren een rol", zegt Catherine T. Bolly, doctor in de linguïstiek aan de UCL en specialist verbale en non-verbale communicatie bij ouderen.
...