Dubbel zoveel meldingen. Hoe is dat mogelijk? Toch zijn enkele kanttekeningen noodzakelijk. Zo duikt er een voor velen onbekend begrip op in het jaarverslag van het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling: 'ontspoorde zorg', wat mag dat wel betekenen?
...