Het openingsevenement werd gehouden in het Internationaal Perscentrum te Brussel. Daar konden organisaties die actief ouder worden promoten, hun activiteiten voorstellen. Tijdens het Europees jaar zullen er in België namelijk heel wat activiteiten en projecten plaatsvinden.

België vergrijst, net als de meeste andere Europese landen. In 2010 was 29,4 procent van de Belgische bevolking ouder dan 50 jaar. In 1990 was dat nog 26,3 procent.

Federaal minister van Werk Monica De Coninck en de directeur-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie Koos Richelle hamerden alvast op het belang van langer werken om de sociale zekerheid te kunnen blijven dragen. Ze waren het er over eens dat er in België maatregelen nodig zijn om 55-plussers aan het werk te houden. De werkzaamheidsgraad van die 55-plussers ligt in België met 37,3 procent 9 procent lager dan het Europese gemiddelde.

"Actief ouder worden is geen vanzelfsprekendheid", aldus Richelle, "Indien we onze sociale verworvenheden willen veiligstellen, moeten we creatieve oplossingen zoeken om mensen langer te laten werken". Hij citeerde ook uit een recente Eurobarometer. Daaruit blijkt dat 74 procent van de Belgen vindt dat ons land "ouderdomsvriendelijk" is. Maar ook dat 60 procent van de Belgen vindt dat men na de pensioenleeftijd toestemming moet krijgen om door te werken.

De Coninck ging verder op die lijn: "Er zijn structurele hervormingen noodzakelijk om de toekomst van onze sociale zekerheid en de betaalbaarheid van onze pensioenen te verzekeren".

Staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard had het over de ambitie van België om binnen de doelstelling "Europa 2020" de werkzaamheidsgraad van de oudere werknemers te verdubbelen, maar hij had het ook over alternatieve manieren om tot de maatschappij bij te dragen: het verenigingsleven, het culturele leven of in het gezin. Courard wil ook dat de zorg van de actieve vergrijzing zich richt tot alle ouderen, en niet alleen tot diegenen die de (financiële) mogelijkheden hebben om zelfstandig te blijven. "Maatregelen die ouderen zo lang mogelijk in hun leefomgeving houden, verdienen alle steun", aldus de staatssecretaris.

Het openingsevenement werd gehouden in het Internationaal Perscentrum te Brussel. Daar konden organisaties die actief ouder worden promoten, hun activiteiten voorstellen. Tijdens het Europees jaar zullen er in België namelijk heel wat activiteiten en projecten plaatsvinden.België vergrijst, net als de meeste andere Europese landen. In 2010 was 29,4 procent van de Belgische bevolking ouder dan 50 jaar. In 1990 was dat nog 26,3 procent.Federaal minister van Werk Monica De Coninck en de directeur-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie van de Europese Commissie Koos Richelle hamerden alvast op het belang van langer werken om de sociale zekerheid te kunnen blijven dragen. Ze waren het er over eens dat er in België maatregelen nodig zijn om 55-plussers aan het werk te houden. De werkzaamheidsgraad van die 55-plussers ligt in België met 37,3 procent 9 procent lager dan het Europese gemiddelde."Actief ouder worden is geen vanzelfsprekendheid", aldus Richelle, "Indien we onze sociale verworvenheden willen veiligstellen, moeten we creatieve oplossingen zoeken om mensen langer te laten werken". Hij citeerde ook uit een recente Eurobarometer. Daaruit blijkt dat 74 procent van de Belgen vindt dat ons land "ouderdomsvriendelijk" is. Maar ook dat 60 procent van de Belgen vindt dat men na de pensioenleeftijd toestemming moet krijgen om door te werken.De Coninck ging verder op die lijn: "Er zijn structurele hervormingen noodzakelijk om de toekomst van onze sociale zekerheid en de betaalbaarheid van onze pensioenen te verzekeren".Staatssecretaris voor Sociale Zaken Philippe Courard had het over de ambitie van België om binnen de doelstelling "Europa 2020" de werkzaamheidsgraad van de oudere werknemers te verdubbelen, maar hij had het ook over alternatieve manieren om tot de maatschappij bij te dragen: het verenigingsleven, het culturele leven of in het gezin. Courard wil ook dat de zorg van de actieve vergrijzing zich richt tot alle ouderen, en niet alleen tot diegenen die de (financiële) mogelijkheden hebben om zelfstandig te blijven. "Maatregelen die ouderen zo lang mogelijk in hun leefomgeving houden, verdienen alle steun", aldus de staatssecretaris.