De Belg is eerder positief over zijn job, zo blijkt uit de resultaten van de ondervraging. Zo is 61 procent enthousiast en vindt 47 procent zijn job 'inspirerend'. Die percentages schommelen amper door de lockdown. Maar voor de coronacrisis scoorde de Belg gemiddeld 6,67 op 10 op het vlak van werkgeluk.

Door de uitbraak van COVID-19 zien de onderzoekers een lichte daling naar 6,51 op 10. Dat blijkt uit de steekproef, die genomen is tussen begin februari 2020 en eind april 2020. Het aandeel mensen dat uitgesproken ongelukkig is op het werk, met een score van 5 op 10 of minder, neemt licht toe tijdens de lockdown. Dat percentage stijgt van 24 procent naar 28 procent, vooral bij arbeiders.

Een deuk in de verstandhouding tussen werknemers en hun leidinggevenden verklaart die daling. Slechts de helft van de medewerkers vindt dat de leidinggevende begaan is met zijn welzijn of geeft om zijn mening. 30 procent van de Belgen vindt zijn leidinggevende wispelturig en 22 procent vindt dat zijn leidinggevende geen rekening houdt met doelen en waarden.

Het begrip van hun leidinggevende vinden de respondenten nochtans de belangrijkste factor, blijkt uit het onderzoek. Medewerkers die aangeven dat hun leidinggevende zeer begaan is met hun welzijn scoren 1,25 punten hoger op werkgeluk dan het Belgische gemiddelde. Ook wanneer de medewerker het gevoel heeft dat zijn leidinggevende geeft om zijn mening, is er een opmerkelijke stijging in diens werkgeluk.

Werknemers geven ook aan gelukkig te worden van autonomie, het evenwicht tussen de werk en privé-sfeer en de persoonlijke groei. Ook daar heeft corona een invloed op, al wijzen de onderzoekers ook op meer voor de hand liggende verklaringen, zoals jobonzekerheid, wat 14 procent van de werkende Belgen ervaart. "Er zijn heel wat sectoren waar onzekerheid vaker voorkomt dan in andere", zegt hoogleraar in de Gezondheidseconomie Lieven Annemans.

"Maar door de coronacrisis staan er betrekkelijk meer jobs op het spel en worden verschillende sectoren getroffen. Wie vaak heen en weer wordt geslingerd tussen verwachtingen heeft het moeilijker om werkgeluk te ervaren. Om ons hier als maatschappij op voor te bereiden, kunnen we extra inzetten op omscholing en levenslang leren om zo transitie tussen sectoren te stimuleren."

De Belg is eerder positief over zijn job, zo blijkt uit de resultaten van de ondervraging. Zo is 61 procent enthousiast en vindt 47 procent zijn job 'inspirerend'. Die percentages schommelen amper door de lockdown. Maar voor de coronacrisis scoorde de Belg gemiddeld 6,67 op 10 op het vlak van werkgeluk. Door de uitbraak van COVID-19 zien de onderzoekers een lichte daling naar 6,51 op 10. Dat blijkt uit de steekproef, die genomen is tussen begin februari 2020 en eind april 2020. Het aandeel mensen dat uitgesproken ongelukkig is op het werk, met een score van 5 op 10 of minder, neemt licht toe tijdens de lockdown. Dat percentage stijgt van 24 procent naar 28 procent, vooral bij arbeiders. Een deuk in de verstandhouding tussen werknemers en hun leidinggevenden verklaart die daling. Slechts de helft van de medewerkers vindt dat de leidinggevende begaan is met zijn welzijn of geeft om zijn mening. 30 procent van de Belgen vindt zijn leidinggevende wispelturig en 22 procent vindt dat zijn leidinggevende geen rekening houdt met doelen en waarden. Het begrip van hun leidinggevende vinden de respondenten nochtans de belangrijkste factor, blijkt uit het onderzoek. Medewerkers die aangeven dat hun leidinggevende zeer begaan is met hun welzijn scoren 1,25 punten hoger op werkgeluk dan het Belgische gemiddelde. Ook wanneer de medewerker het gevoel heeft dat zijn leidinggevende geeft om zijn mening, is er een opmerkelijke stijging in diens werkgeluk. Werknemers geven ook aan gelukkig te worden van autonomie, het evenwicht tussen de werk en privé-sfeer en de persoonlijke groei. Ook daar heeft corona een invloed op, al wijzen de onderzoekers ook op meer voor de hand liggende verklaringen, zoals jobonzekerheid, wat 14 procent van de werkende Belgen ervaart. "Er zijn heel wat sectoren waar onzekerheid vaker voorkomt dan in andere", zegt hoogleraar in de Gezondheidseconomie Lieven Annemans. "Maar door de coronacrisis staan er betrekkelijk meer jobs op het spel en worden verschillende sectoren getroffen. Wie vaak heen en weer wordt geslingerd tussen verwachtingen heeft het moeilijker om werkgeluk te ervaren. Om ons hier als maatschappij op voor te bereiden, kunnen we extra inzetten op omscholing en levenslang leren om zo transitie tussen sectoren te stimuleren."