Het Inbraakpreventieplatform is een nieuw initiatief dat Belgen bewuster wil maken van de risico's op, en de nasleep van, een woninginbraak. Het platform ondersteunt de doelstelling van de overheid om het aantal inbraken jaarlijks sterk terug te dringen. Voor kennisdeling op het gebied van inbraakpreventie, is er een samenwerking met '1dagniet', de nationale actiedag tegen woninginbraken georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken.

"Een woninginbraak heeft vaak een enorme impact op de slachtoffers", zegt Frédéric François, voorzitter van Inbraakpreventieplatform. "Mogelijke financiële schade is een gekend gevolg, maar er is vandaag nog weinig geweten over de emotionele weerslag ervan. Wij brengen aan de hand van de enquête de gevoelens van de Belg in kaart en laten mensen zo stilstaan bij diverse aspecten van de problematiek in hun eigen leefwereld en die van vrienden, buren en familie."

Naast een representatief staal van de Belgische bevolking, onder wie Belgen die ooit in aanraking kwamen met een inbraak in de eigen woning, in de woning van familie, vrienden of buren, of die er nog nooit mee in aanraking kwamen, werden 207 Belgen extra bevraagd die de laatste 5 jaar slachtoffer werden van een inbraak in hun woning.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde Belg zich redelijk veilig voelt in huis en geeft dat gevoel een score van 7,9 op 10. Bovendien schat bijna niemand de kans groot dat er het komende jaar bij hen ingebroken wordt. Zeven op de tien van de bevraagde slachtoffers van woninginbraken geven wel aan dat ze hun veiligheidsgevoel thuis verloren na een inbraak. Zij geven hun veiligheidsgevoel na de inbraak gemiddeld maar 5,4 op 10.

Bij de respondenten van de enquête werden inbraken meestal 's nachts gepleegd, tussen 18 en 6 uur. Bij vier op de vijf gevallen gebeurde dat via een raam of deur op de benedenverdieping. "Hoewel de grootste kost van een inbraak bij de gestolen goederen ligt, is ook de schade aan het huis een aanzienlijke kostenpost", benadrukt François.

Het Inbraakpreventieplatform is een nieuw initiatief dat Belgen bewuster wil maken van de risico's op, en de nasleep van, een woninginbraak. Het platform ondersteunt de doelstelling van de overheid om het aantal inbraken jaarlijks sterk terug te dringen. Voor kennisdeling op het gebied van inbraakpreventie, is er een samenwerking met '1dagniet', de nationale actiedag tegen woninginbraken georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken."Een woninginbraak heeft vaak een enorme impact op de slachtoffers", zegt Frédéric François, voorzitter van Inbraakpreventieplatform. "Mogelijke financiële schade is een gekend gevolg, maar er is vandaag nog weinig geweten over de emotionele weerslag ervan. Wij brengen aan de hand van de enquête de gevoelens van de Belg in kaart en laten mensen zo stilstaan bij diverse aspecten van de problematiek in hun eigen leefwereld en die van vrienden, buren en familie."Naast een representatief staal van de Belgische bevolking, onder wie Belgen die ooit in aanraking kwamen met een inbraak in de eigen woning, in de woning van familie, vrienden of buren, of die er nog nooit mee in aanraking kwamen, werden 207 Belgen extra bevraagd die de laatste 5 jaar slachtoffer werden van een inbraak in hun woning.Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde Belg zich redelijk veilig voelt in huis en geeft dat gevoel een score van 7,9 op 10. Bovendien schat bijna niemand de kans groot dat er het komende jaar bij hen ingebroken wordt. Zeven op de tien van de bevraagde slachtoffers van woninginbraken geven wel aan dat ze hun veiligheidsgevoel thuis verloren na een inbraak. Zij geven hun veiligheidsgevoel na de inbraak gemiddeld maar 5,4 op 10.Bij de respondenten van de enquête werden inbraken meestal 's nachts gepleegd, tussen 18 en 6 uur. Bij vier op de vijf gevallen gebeurde dat via een raam of deur op de benedenverdieping. "Hoewel de grootste kost van een inbraak bij de gestolen goederen ligt, is ook de schade aan het huis een aanzienlijke kostenpost", benadrukt François.