Eerst een lesje chemie en fysica: een batterij bestaat uit twee elektroden - een kathode (positieve pool) en een anode (negatieve pool) -in een geleidende oplossing. De chemische energie van haar componenten (zink, koolstof, staal, lithium, mangaan, ammoniumchloride, enz.) wordt in elektrische energie omgezet. Maar omdat dit proces nooit stopt, verliest een batterij haar lading ook wanneer ze niet wordt gebruikt. Het heeft dus geen zin om batterijen te hamsteren voor het geval dat. Denk daarom ook twee keer na voor je tegen een stuntprijs tientallen batterijen tegelijk inslaat. De dag dat je de laatste batterijen nodig hebt, is hun lading al zo geslonken dat je er toch nieuwe moet kopen. Om de impact op het milieu te beperken, spreekt het vanzelf dat je oude batterijen nooit - maar dan ook echt nooit - bij het restafaval of in de nat...