Voor dierenartsen, asielen en politie blijven de gegevens sowieso toegankelijk. Maar omdat er het best geen tijd verloren wordt om een eigenaar van een verloren gelopen hond of kat op te sporen, roept Weyts de eigenaars op hun gegevens publiek te maken. Op die manier kan iedereen met een chiplezer de gegevens van de eigenaar achterhalen.

De anonimisering van de gegevens is een laat gevolg van de Europese privacywetgeving. Waar tot nu de gegevens standaard publiek toegankelijk waren, wordt het systeem vanaf 1 mei omgekeerd: alle gegevens zijn privé, tenzij de persoon in kwestie zelf beslist die openbaar te maken.

Diereneigenaars kunnen die gegevens publiek maken door met hun eID in te loggen op de databank. Daarnaast kunnen ze nu ook hun rijksregisternummer toevoegen. Dat moet vermijden dat, bijvoorbeeld na een verhuis, mensen vergeten hun adres te wijzigen. In het rijksregister staan immers altijd de recentste gegevens vermeld.

In de loop van mei komt er nog een campagne om katten- en hondeneigenaars hiervan op de hoogte te brengen.

Voor dierenartsen, asielen en politie blijven de gegevens sowieso toegankelijk. Maar omdat er het best geen tijd verloren wordt om een eigenaar van een verloren gelopen hond of kat op te sporen, roept Weyts de eigenaars op hun gegevens publiek te maken. Op die manier kan iedereen met een chiplezer de gegevens van de eigenaar achterhalen.De anonimisering van de gegevens is een laat gevolg van de Europese privacywetgeving. Waar tot nu de gegevens standaard publiek toegankelijk waren, wordt het systeem vanaf 1 mei omgekeerd: alle gegevens zijn privé, tenzij de persoon in kwestie zelf beslist die openbaar te maken.Diereneigenaars kunnen die gegevens publiek maken door met hun eID in te loggen op de databank. Daarnaast kunnen ze nu ook hun rijksregisternummer toevoegen. Dat moet vermijden dat, bijvoorbeeld na een verhuis, mensen vergeten hun adres te wijzigen. In het rijksregister staan immers altijd de recentste gegevens vermeld.In de loop van mei komt er nog een campagne om katten- en hondeneigenaars hiervan op de hoogte te brengen.