Terwijl meer dan 1 op de 10 denkt dat zijn beroep door automatisering en technische vooruitgang zal verdwijnen, maakt 6 op 10 zich zorgen over een significant veranderende jobinhoud. De pandemie heeft de "contactloze" economie een nieuwe impuls gegeven en zal de snelheid van de automatisering en de impact op beroepen waarschijnlijk versnellen. 57% van de werkgevers in België verklaarde immers in mei 2020 de komende maanden te zullen investeren in de uitbreiding van de digitale en technische infrastructuur.

Wat betreft het beroep dat volledig verdwijnt, lijken werknemers met een middelhoog opleidingsniveau en arbeiders vaker getroffen door onzekerheid. Zij die vrezen dat de inhoud van hun beroep aanzienlijk zal veranderen, lijken vooral werknemers onder de 30 te zijn. Het lijkt erop dat deze groep er zeker van is dat hun (professionele) verantwoordelijkheden zullen veranderen en dat zij vóór hun pensioen andere taken zullen moeten leren (uitvoeren) als gevolg van de automatisering.

Onzekerheid, lage betrokkenheid en gebrek aan werktevredenheid

De onderzoekers stelden ook vast dat de onzekerheid over het verdwijnen van zijn beroep een aanzienlijk negatief effect op de werkbetrokkenheid, de levens- en de werktevredenheid. Zo verklaarde 31% van de respondenten - die meer beroepsonzeker waren - een lagere werkbetrokkenheid te hebben, vergeleken met slechts 18% van de werknemers die duidelijk minder onzeker waren over hun beroep. De resultaten waren vergelijkbaar voor werktevredenheid (29% voor degenen die hoger scoorden op onzekerheid tegenover 13% voor degenen die dat niet deden).

De bezorgdheid dat de inhoud en de taken van beroepen aanzienlijk kunnen veranderen, leidt tot contraproductief werkgedrag van de werknemers. Meer concreet vertoont 5% van de respondenten - die hoog scoorden op beroepsonzekerheid - contraproductief werkgedrag, vergeleken met slechts 1,5% van de werknemers die lager scoorden op beroepsonzekerheid.

Terwijl meer dan 1 op de 10 denkt dat zijn beroep door automatisering en technische vooruitgang zal verdwijnen, maakt 6 op 10 zich zorgen over een significant veranderende jobinhoud. De pandemie heeft de "contactloze" economie een nieuwe impuls gegeven en zal de snelheid van de automatisering en de impact op beroepen waarschijnlijk versnellen. 57% van de werkgevers in België verklaarde immers in mei 2020 de komende maanden te zullen investeren in de uitbreiding van de digitale en technische infrastructuur.Wat betreft het beroep dat volledig verdwijnt, lijken werknemers met een middelhoog opleidingsniveau en arbeiders vaker getroffen door onzekerheid. Zij die vrezen dat de inhoud van hun beroep aanzienlijk zal veranderen, lijken vooral werknemers onder de 30 te zijn. Het lijkt erop dat deze groep er zeker van is dat hun (professionele) verantwoordelijkheden zullen veranderen en dat zij vóór hun pensioen andere taken zullen moeten leren (uitvoeren) als gevolg van de automatisering.De onderzoekers stelden ook vast dat de onzekerheid over het verdwijnen van zijn beroep een aanzienlijk negatief effect op de werkbetrokkenheid, de levens- en de werktevredenheid. Zo verklaarde 31% van de respondenten - die meer beroepsonzeker waren - een lagere werkbetrokkenheid te hebben, vergeleken met slechts 18% van de werknemers die duidelijk minder onzeker waren over hun beroep. De resultaten waren vergelijkbaar voor werktevredenheid (29% voor degenen die hoger scoorden op onzekerheid tegenover 13% voor degenen die dat niet deden).De bezorgdheid dat de inhoud en de taken van beroepen aanzienlijk kunnen veranderen, leidt tot contraproductief werkgedrag van de werknemers. Meer concreet vertoont 5% van de respondenten - die hoog scoorden op beroepsonzekerheid - contraproductief werkgedrag, vergeleken met slechts 1,5% van de werknemers die lager scoorden op beroepsonzekerheid.