De extra loonkost door de anciënniteit is vaak een argument om oudere werknemers niet aan te werven. Moet de anciënniteit worden afgeschaft?

Geef ons uw mening voor 1 april.

De extra loonkost door de anciënniteit is vaak een argument om oudere werknemers niet aan te werven. Moet de anciënniteit worden afgeschaft?Geef ons uw mening voor 1 april.