'Wie alleen woont, ervaart de zomer vaak als een moeilijke tijd', zegt prof. dr. sociologie Leen Heylen. 'Wat dat betreft, kan je de zomer vergelijken met de eindejaarsfeesten. Het zijn allebei periodes waarin de nadruk sterk op sociale contacten en vrolijkheid ligt. Met kerst wordt verwacht dat je plaatsneemt aan een feestdis. In de zomer word je geacht op barbecues te verschijnen, op reis te gaan of toch minstens eropuit te trekken. Kan je daar minder aan deelnemen, dan geeft je dat mogelijk een slecht gevoel. Vooral wanneer je veel belang hecht aan wat maatschappelijk van je verwacht wordt of als je je eigen leven gaat aftoetsen aan zomerse reclamebeelden vol zon, zee en plezier. Bovendien is het een periode waarin veel mensen uit je omgeving weg zijn en het verenigingsleven stilligt.'
...