De piek met meer dan 10.000 oproepen per dag situeert zich rond 16 maart, net na het ingaan van de beperkende maatregelen. Na elke veiligheidsraad waren er opflakkeringen. De curves zijn afgevlakt en de grote toevloed is afgenomen, maar afgelopen week waren er toch nog gemiddeld 3.300 oproepen per dag.

Drieënzestig procent van de oproepen waren Nederlandstalig en 37 procent van Franstaligen. Momenteel zijn nog 80 operatoren actief. Op het hoogtepunt waren er dat tot 140 per dag.

Mensen met vragen kunnen dagelijks tussen 09.00 uur en 17.00 uur terecht op het nummer 0800/14689. De infolijn is ook per mail bereikbaar op info-coronavirus@health.fgov.be.

De piek met meer dan 10.000 oproepen per dag situeert zich rond 16 maart, net na het ingaan van de beperkende maatregelen. Na elke veiligheidsraad waren er opflakkeringen. De curves zijn afgevlakt en de grote toevloed is afgenomen, maar afgelopen week waren er toch nog gemiddeld 3.300 oproepen per dag. Drieënzestig procent van de oproepen waren Nederlandstalig en 37 procent van Franstaligen. Momenteel zijn nog 80 operatoren actief. Op het hoogtepunt waren er dat tot 140 per dag. Mensen met vragen kunnen dagelijks tussen 09.00 uur en 17.00 uur terecht op het nummer 0800/14689. De infolijn is ook per mail bereikbaar op info-coronavirus@health.fgov.be.