Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi's en transgenders in België. Een aantal van hen woont in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt.

Op vraag van minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert de Vlaamse overheid een studiedag over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Met de studiedag wil hij bestuurders, directies, middenkader, kwaliteitscoördinatoren en diversiteitsmedewerkers van woonzorgcentra en assistentiewoningen meer bewust maken van en referentiekaders aanreiken over de specifieke behoeften van oudere holebi- en transgenderpersonen.

De studiedag heeft als doel in alle openheid een dialoog te voeren over de noden van oudere holebi's en transgenderpersonen en hoe op hun behoeften een gepast antwoord te bieden. Met de inhoudelijke input van de studiedag verwerven de deelnemers inzichten om na te gaan in hoeverre hun zorg- en ondersteuningsaanbod aansluit bij deze doelgroep.

De studiedag wil ook handvatten aanreiken om in het diversiteitsbeleid van woonzorgcentra een holebi- en transgender-inclusief luik op te nemen.

Projectoproep tegen taboe op seksualiteit

Zowel binnen als buiten de woonzorgcentra rust nog een belangrijk taboe op seksualiteit en intimiteit bij ouderen. Zowel bij de ouderen zelf, hun familie als de professionele zorgverleners.

De aandacht voor de seksuele identiteit en de behoeften van de bewoners van een woonzorgcentrum sluit aan bij de hedendaagse aandachtspunten in de zorg zoals persoonsgerichtheid, kwaliteit van zorg, waardigheidsondersteunende zorg, ...

Jo Vandeurzen: "Elke bewoner van een woonzorgcentrum snakt naar een veilige en vertrouwde omgeving waar hij zichzelf kan zijn en met respect voor leefstijl en identiteit wordt bejegend. Om de sector tot een inclusief diversiteitsbeleid te stimuleren doe ik een projectoproep. De goedgekeurde projecten zullen gedurende een jaar ondersteuning en begeleiding ontvangen om een beleid rond het thema uit te werken en dit ook aan de sector voorstellen."

Meer info: de website www.zorg-en-gezondheid.be/tachtigtinten

Er zijn naar benadering 200.000 oudere holebi's en transgenders in België. Een aantal van hen woont in één van de 78.000 woongelegenheden in woonzorgcentra die Vlaanderen telt. Op vraag van minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin organiseert de Vlaamse overheid een studiedag over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Met de studiedag wil hij bestuurders, directies, middenkader, kwaliteitscoördinatoren en diversiteitsmedewerkers van woonzorgcentra en assistentiewoningen meer bewust maken van en referentiekaders aanreiken over de specifieke behoeften van oudere holebi- en transgenderpersonen.De studiedag heeft als doel in alle openheid een dialoog te voeren over de noden van oudere holebi's en transgenderpersonen en hoe op hun behoeften een gepast antwoord te bieden. Met de inhoudelijke input van de studiedag verwerven de deelnemers inzichten om na te gaan in hoeverre hun zorg- en ondersteuningsaanbod aansluit bij deze doelgroep.De studiedag wil ook handvatten aanreiken om in het diversiteitsbeleid van woonzorgcentra een holebi- en transgender-inclusief luik op te nemen. Zowel binnen als buiten de woonzorgcentra rust nog een belangrijk taboe op seksualiteit en intimiteit bij ouderen. Zowel bij de ouderen zelf, hun familie als de professionele zorgverleners. De aandacht voor de seksuele identiteit en de behoeften van de bewoners van een woonzorgcentrum sluit aan bij de hedendaagse aandachtspunten in de zorg zoals persoonsgerichtheid, kwaliteit van zorg, waardigheidsondersteunende zorg, ...Jo Vandeurzen: "Elke bewoner van een woonzorgcentrum snakt naar een veilige en vertrouwde omgeving waar hij zichzelf kan zijn en met respect voor leefstijl en identiteit wordt bejegend. Om de sector tot een inclusief diversiteitsbeleid te stimuleren doe ik een projectoproep. De goedgekeurde projecten zullen gedurende een jaar ondersteuning en begeleiding ontvangen om een beleid rond het thema uit te werken en dit ook aan de sector voorstellen."Meer info: de website www.zorg-en-gezondheid.be/tachtigtinten