Bewoners in woonzorgcentra worden niet alleen ouder, hun zorgnoden nemen ook elk jaar toe waardoor woonzorgcentra meer personeel nodig hebben. Aan de woongelegenheden in het woonzorgcentrum kan een bijkomende erkenning verleend worden voor de omkadering van zwaar zorgbehoevende ouderen. Een woonzorgcentrum met woongelegenheden met een bijkomende erkenning moet aan hogere personeelsnormen voldoen en wordt daarvoor gefinancierd via de basistegemoetkoming voor zorg.

Op die manier kunnen voor de zwaarst zorgbehoevenden extra zorgmedewerkers worden aangeworven. De bijkomende middelen beogen de afname van de werkdruk van het zorgpersoneel, maar moeten ook de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners helpen verzekeren door de hogere financiering vanuit de overheid.

Vlaams minister Beke voorziet nu 20,5 miljoen euro. Met die middelen kunnen er voor 2.721 woongelegenheden in bestaande woonzorgcentra meer zorgpersoneel gefinancierd worden. Concreet gaat het over zo'n 340 extra personeelsleden.

"Bij de start van de Vlaamse Regering was meer zorgpersoneel voor de woonzorgcentra een van de grote prioriteiten. Vandaag zetten we daarin een belangrijke stap. We willen die lijn de volgende jaren doortrekken, en in totaal zorgen voor zo'n 2.000 extra zorgverleners in de woonzorgcentra. Dé grote opdracht is ook mensen te vinden om deze vacatures in te vullen", aldus Beke.

Bewoners in woonzorgcentra worden niet alleen ouder, hun zorgnoden nemen ook elk jaar toe waardoor woonzorgcentra meer personeel nodig hebben. Aan de woongelegenheden in het woonzorgcentrum kan een bijkomende erkenning verleend worden voor de omkadering van zwaar zorgbehoevende ouderen. Een woonzorgcentrum met woongelegenheden met een bijkomende erkenning moet aan hogere personeelsnormen voldoen en wordt daarvoor gefinancierd via de basistegemoetkoming voor zorg.Op die manier kunnen voor de zwaarst zorgbehoevenden extra zorgmedewerkers worden aangeworven. De bijkomende middelen beogen de afname van de werkdruk van het zorgpersoneel, maar moeten ook de betaalbaarheid van de zorg voor de bewoners helpen verzekeren door de hogere financiering vanuit de overheid.Vlaams minister Beke voorziet nu 20,5 miljoen euro. Met die middelen kunnen er voor 2.721 woongelegenheden in bestaande woonzorgcentra meer zorgpersoneel gefinancierd worden. Concreet gaat het over zo'n 340 extra personeelsleden. "Bij de start van de Vlaamse Regering was meer zorgpersoneel voor de woonzorgcentra een van de grote prioriteiten. Vandaag zetten we daarin een belangrijke stap. We willen die lijn de volgende jaren doortrekken, en in totaal zorgen voor zo'n 2.000 extra zorgverleners in de woonzorgcentra. Dé grote opdracht is ook mensen te vinden om deze vacatures in te vullen", aldus Beke.