Het WIV wijst erop dat kinkhoest in ons land nog niet uitgeroeid is. Sinds de jaren 50 is het aantal gevallen wel gedaald, maar de jongste jaren worden weer meer gevallen gemeld, van 500 in 2012 tot 1.400 in 2014. Voor zuigelingen jonger dan zes maanden kan kinkhoest, in extreme gevallen, tot de dood leiden.

Vaccineren tegen kinkhoest is, zowel voor moeder als ongeboren kind, veilig. Dat blijkt uit "talloze wetenschappelijke studies", aldus het WIV. "Meer nog, de toediening van een herhalingsvaccin aan zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap beschermt de zuigelingen in hun eerste levensmaanden, in afwachting van een volledige vaccinatie."

Een recent artikel van twee WIV-vorsers heeft aangetoond dat de zwangerschap geen enkele negatieve invloed heeft op de productie van antilichamen. Daarom beveelt het WIV een vaccinatie aan voor alle zwangere vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap. De Hoge Gezondheidsraad raadt dit al aan sinds de zomer van 2013. Toch blijken zwangere vrouwen niet altijd voldoende geïnformeerd en "blijven sommige professionelen een zekere terughoudendheid tonen".

Het WIV wijst erop dat kinkhoest in ons land nog niet uitgeroeid is. Sinds de jaren 50 is het aantal gevallen wel gedaald, maar de jongste jaren worden weer meer gevallen gemeld, van 500 in 2012 tot 1.400 in 2014. Voor zuigelingen jonger dan zes maanden kan kinkhoest, in extreme gevallen, tot de dood leiden. Vaccineren tegen kinkhoest is, zowel voor moeder als ongeboren kind, veilig. Dat blijkt uit "talloze wetenschappelijke studies", aldus het WIV. "Meer nog, de toediening van een herhalingsvaccin aan zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap beschermt de zuigelingen in hun eerste levensmaanden, in afwachting van een volledige vaccinatie." Een recent artikel van twee WIV-vorsers heeft aangetoond dat de zwangerschap geen enkele negatieve invloed heeft op de productie van antilichamen. Daarom beveelt het WIV een vaccinatie aan voor alle zwangere vrouwen in het derde trimester van hun zwangerschap. De Hoge Gezondheidsraad raadt dit al aan sinds de zomer van 2013. Toch blijken zwangere vrouwen niet altijd voldoende geïnformeerd en "blijven sommige professionelen een zekere terughoudendheid tonen".