Zo werkt het momenteel

Heb je medicatie of hulpmiddelen nodig, dan maakt je arts of tandarts een elektronisch voorschrift (e-voorschrift) aan via het medisch softwarepakket op zijn/haar computer. De voorschrijver ondertekent dat document met zijn elektronische identiteitskaart (eID) en pincode en stuurt je voorschrift vervolgens naar een beveiligde server (Recip-e).

.
© .

Als patiënt krijg je voorlopig nog een afdruk mee van dat voorschrift, waarop bewijs van elektronisch voorschrift vermeld staat (zie beeld) en een unieke barcode (voorschriftnummer of RID, wat staat voor Recip-e ID). Daarmee ga je naar de apotheek van je keuze. De apotheker scant de barcode, krijgt zo toegang tot jouw e-voorschrift en levert als uitvoerder van het voorschrift je medicatie af. De afdruk fungeert momenteel dus als toegangssleutel tot je e-voorschrift. In de loop van dit jaar zullen ook ambulante verpleegkundigen en kinesitherapeuten als uitvoerders tot het systeem toetreden.

Dit verandert er in 2018

Vanaf 2018 zal je in principe geen afdruk meer krijgen van je e-voorschrift en evolueren we naar een papierloos systeem waarbij de apotheker rechtstreeks toegang krijgt tot je e-voorschrift door je elD in te lezen. Zo kan hij meteen zien of er openstaande voorschriften zijn voor jou. Voorschrijver (bv. je arts) en uitvoerder (bv. de apotheker) kunnen via dat kanaal om met mekaar communiceren.

Haal je frequent medicatie op voor een zieke ouder, familielid, vriend, dan zal je in de toekomst een mandaat (een soort volmacht) moeten aanmaken via het eHealthplatform van de overheid (www.ehealth.fgov.be). Of je neemt kennis van de RID's (de voorschriftnummers) en bezorgt die aan een apotheker.

Voordelen van het e-voorschrift

  • Fraude met papieren voorschriften die worden gekopieerd of vervalst, wordt onmogelijk.
  • Voorschrijvers (artsen, tandartsen, enz.) kunnen voortaan zien of je e-voorschrift werd afgehaald. Daardoor krijgen ze meer zicht op je therapietrouw.
  • Er zijn minder vergissingen mogelijk.

Met dank aan prof. medische informatica Marc Nyssen (VUB), projectleider Recip-e

Heb je medicatie of hulpmiddelen nodig, dan maakt je arts of tandarts een elektronisch voorschrift (e-voorschrift) aan via het medisch softwarepakket op zijn/haar computer. De voorschrijver ondertekent dat document met zijn elektronische identiteitskaart (eID) en pincode en stuurt je voorschrift vervolgens naar een beveiligde server (Recip-e).Als patiënt krijg je voorlopig nog een afdruk mee van dat voorschrift, waarop bewijs van elektronisch voorschrift vermeld staat (zie beeld) en een unieke barcode (voorschriftnummer of RID, wat staat voor Recip-e ID). Daarmee ga je naar de apotheek van je keuze. De apotheker scant de barcode, krijgt zo toegang tot jouw e-voorschrift en levert als uitvoerder van het voorschrift je medicatie af. De afdruk fungeert momenteel dus als toegangssleutel tot je e-voorschrift. In de loop van dit jaar zullen ook ambulante verpleegkundigen en kinesitherapeuten als uitvoerders tot het systeem toetreden.Vanaf 2018 zal je in principe geen afdruk meer krijgen van je e-voorschrift en evolueren we naar een papierloos systeem waarbij de apotheker rechtstreeks toegang krijgt tot je e-voorschrift door je elD in te lezen. Zo kan hij meteen zien of er openstaande voorschriften zijn voor jou. Voorschrijver (bv. je arts) en uitvoerder (bv. de apotheker) kunnen via dat kanaal om met mekaar communiceren.Haal je frequent medicatie op voor een zieke ouder, familielid, vriend, dan zal je in de toekomst een mandaat (een soort volmacht) moeten aanmaken via het eHealthplatform van de overheid (www.ehealth.fgov.be). Of je neemt kennis van de RID's (de voorschriftnummers) en bezorgt die aan een apotheker.Met dank aan prof. medische informatica Marc Nyssen (VUB), projectleider Recip-e