De richtlijnen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan, hebben uiteraard ook een impact op de werking van de ziekenfondsen. Omdat ziekenfondsen een belangrijke opdracht hebben naar de bevolking, des te meer tijdens deze gezondheidscrisis, zetten ze alle zeilen bij om hun leden verder bij te staan. Tijdens een gezamenlijk overleg hebben ze maatregelen uitgewerkt om de continuïteit van hun dienstverlening voor leden en zorgverstrekkers te garanderen.

De ziekenfondsen zullen de komende weken dan ook bereikbaar blijven. Ze roepen hun leden wel op om enkel nog contact op te nemen via telefoon of via digitale weg. De kantoren zullen alleen nog op afspraak te bezoeken zijn en dat enkel voor dringende zaken. De ziekenfondsen roepen daarbij op om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

De consultaties van de adviserend artsen kunnen doorgaan, maar zullen de komende weken alleen telefonisch gebeuren. De gebruikelijke dienstverlening rond uitbetaling ziekte-uitkeringen en terugbetaling dokterskosten is gegarandeerd.

De ziekenfondsen doen er alles aan om hun leden en zorgverstrekkers zo goed mogelijk bij te staan en roepen iedereen op om de aanbevelingen van de overheid na te leven. Als we als samenleving de handen in elkaar slaan, komen we deze crisis te boven.

De richtlijnen om de besmetting met het coronavirus tegen te gaan, hebben uiteraard ook een impact op de werking van de ziekenfondsen. Omdat ziekenfondsen een belangrijke opdracht hebben naar de bevolking, des te meer tijdens deze gezondheidscrisis, zetten ze alle zeilen bij om hun leden verder bij te staan. Tijdens een gezamenlijk overleg hebben ze maatregelen uitgewerkt om de continuïteit van hun dienstverlening voor leden en zorgverstrekkers te garanderen.De ziekenfondsen zullen de komende weken dan ook bereikbaar blijven. Ze roepen hun leden wel op om enkel nog contact op te nemen via telefoon of via digitale weg. De kantoren zullen alleen nog op afspraak te bezoeken zijn en dat enkel voor dringende zaken. De ziekenfondsen roepen daarbij op om de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.De consultaties van de adviserend artsen kunnen doorgaan, maar zullen de komende weken alleen telefonisch gebeuren. De gebruikelijke dienstverlening rond uitbetaling ziekte-uitkeringen en terugbetaling dokterskosten is gegarandeerd.De ziekenfondsen doen er alles aan om hun leden en zorgverstrekkers zo goed mogelijk bij te staan en roepen iedereen op om de aanbevelingen van de overheid na te leven. Als we als samenleving de handen in elkaar slaan, komen we deze crisis te boven.