Een kwart van de Belgen gaat niet jaarlijks naar de tandarts. Dat heeft uiteenlopende redenen: van drempelvrees tot wachtlijsten. Intussen zijn in juni de eerste mondhygiënisten afgestudeerd. Zij kunnen zowel tandartstaken overnemen als aan preventieve mondzorg doen. "Op die manier hopen we de wachttijden terug te dringen en mensen van hun angst voor de tandarts af te helpen", verduidelijkt mondhygiënist en praktijklector (Hogeschool UCLL) Jasmine Vervoort. Ook in ziekenhuizen gaan mondhygiënisten aan de slag in het mond-, kaak- en aangezichtschirurgieteam (MKA). En verder ook in woon-zorgcentra, scholen en instellingen.
...