Een kwart van de Belgen gaat niet jaarlijks naar de tandarts. Dat heeft uiteenlopende redenen: van drempelvrees tot wachtlijsten. Intussen zijn in juni de eerste mondhygiënisten afgestudeerd. Zij kunnen zowel tandartstaken overnemen als aan preventieve mondzorg doen. "Op die manier hopen we de wachttijden terug te dringen en mensen van hun angst voor de tandarts af te helpen", verduidelijkt mondhygiënist en praktijklector (Hogeschool UCLL) Jasmine Vervoort. Ook in ziekenhuizen gaan mondhygiënisten aan de slag in het mond-, kaak- en aangezichtschirurgieteam (MKA). En verder ook in woon-zorgcentra, scholen en instellingen.
...

Een kwart van de Belgen gaat niet jaarlijks naar de tandarts. Dat heeft uiteenlopende redenen: van drempelvrees tot wachtlijsten. Intussen zijn in juni de eerste mondhygiënisten afgestudeerd. Zij kunnen zowel tandartstaken overnemen als aan preventieve mondzorg doen. "Op die manier hopen we de wachttijden terug te dringen en mensen van hun angst voor de tandarts af te helpen", verduidelijkt mondhygiënist en praktijklector (Hogeschool UCLL) Jasmine Vervoort. Ook in ziekenhuizen gaan mondhygiënisten aan de slag in het mond-, kaak- en aangezichtschirurgieteam (MKA). En verder ook in woon-zorgcentra, scholen en instellingen.Voor bepaalde zorg kan je rechtstreeks naar een mondhygiënist, andere taken - zoals het verzegelen van tanden - gebeuren op voorschrift van de tandarts. Daarnaast vertrouwen (tand)artsen ook bepaalde handelingen aan de mondhygiënist toe, maar de tandarts blijft verantwoordelijk voor de diagnose en het behandelplan. Ook de terugbetaling gebeurt (voorlopig) via de tandarts, hoewel momenteel een studie loopt om een eigen vergoedingsmodel uit te werken."Preventie en communiceren over mondzorg is onze kerntaak", zegt Jasmine Vervoort. "Correct tanden poetsen lijkt evident, maar is dat in de praktijk niet. Als kind kregen we het allemaal aangeleerd, maar later in het leven stuurt niemand deze handeling nog bij, terwijl de richtlijnen hierover al lang zijn geëvolueerd. Vandaar dat nog heel wat foute gewoonten overeind blijven. De meest courante zijn te kort of te oppervlakkig poetsen, te hard schrobben of altijd dezelfde delen overslaan. Daar ben je je niet van bewust. Wij nemen die poetsgewoonten onder de loep en corrigeren waar nodig met instructies, advies over flossen, het gebruik van verschillende tandenragers of tongschrapers. Zo'n individuele coaching, waarbij mensen nieuwe hulpmiddelen uitproberen, is vaak een eyeopener."Maar is zoveel aandacht voor correct poetsen niet een tikje overdreven? "Absoluut niet. De gezondheid van je mond hangt rechtstreeks samen met je globale gezondheid en heeft een impact op aandoeningen zoals reuma, dementie, hart- en vaatziekten, diabetes, longaandoeningen, erectieproblemen, zwangerschap, smaakstoornissen enzovoort. Zo hebben mensen met parodontitis vier keer meer kans op reuma, heeft onbehandelde parodontitis een impact op de bloedsuikerspiegel van diabetici en kunnen mondbacteriën in de longen terechtkomen. Vanaf minder dan 20 eigen tanden, verhoogt ook de kans op cognitieve achteruitgang."Ook voor de klassieke (half)jaarlijkse preventieve mondcontrole kan je naar de mondhygiënist. Die checkt onder meer of je tandvlees gezond is en geen ontstekingen vertoont, en kan een professionele mondreiniging uitvoeren waarbij tandsteen of -plak wordt verwijderd en worteloppervlakken worden schoongemaakt. "Voor het behandelen van parodontitis (zeer ernstige tandvlees- en tandbeenontsteking), waarbij tandsteen onder het tandvlees moet worden weggehaald (rootplanen), werken we samen met de tandarts, die voor de lokale verdoving zorgt." Ook het wegwerken van tandverkleuring door bleaching wordt toevertrouwd aan de mondhygiënist. "Bleken kan uitsluitend in een gezonde mond, zonder gaatjes of ontstekingen. Als de tandarts groen licht geeft, kan de mondhygiënist van start gaan."