Experts kwamen tot de conclusie na een vergadering van enkele dagen in het Franse Lyon. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt. Er is ook een positief verband wat betreft een verhoogd risico op blaaskanker.

Een duizendtal mannen en vrouwen werd gedurende verschillende decennia gevolgd. De experts namen de studies in Lyon onder de loep. Voorlopig kan niet worden gesteld dat een bepaalde groep (vrouwen of mannen, jongeren of ouder) kwetsbaarder is. Maar "de personen die het meest worden blootgesteld (aan vervuilde lucht) zijn het kwetsbaarst", aldus Kurt Straif van het IARC. "De lucht die we inademen is besmet met een mengeling van substanties die kanker veroorzaakt."

Volgens de meest recente gegevens van het IARC uit 2010 overleden dat jaar 223.000 mensen aan longkanker die te maken had met luchtvervuiling. De conclusies van het centrum komen volgende week gedetailleerder aan bod in het gereputeerde Britse tijdschrift The Lancet.

Experts kwamen tot de conclusie na een vergadering van enkele dagen in het Franse Lyon. Volgens het IARC zijn er voldoende bewijzen om te stellen dat blootstelling aan luchtvervuiling longkanker veroorzaakt. Er is ook een positief verband wat betreft een verhoogd risico op blaaskanker. Een duizendtal mannen en vrouwen werd gedurende verschillende decennia gevolgd. De experts namen de studies in Lyon onder de loep. Voorlopig kan niet worden gesteld dat een bepaalde groep (vrouwen of mannen, jongeren of ouder) kwetsbaarder is. Maar "de personen die het meest worden blootgesteld (aan vervuilde lucht) zijn het kwetsbaarst", aldus Kurt Straif van het IARC. "De lucht die we inademen is besmet met een mengeling van substanties die kanker veroorzaakt." Volgens de meest recente gegevens van het IARC uit 2010 overleden dat jaar 223.000 mensen aan longkanker die te maken had met luchtvervuiling. De conclusies van het centrum komen volgende week gedetailleerder aan bod in het gereputeerde Britse tijdschrift The Lancet.