In België ervaart 64 procent van de werknemers stress op het werk. Dat is een stijging met 18,5 procent in vergelijking met 2010. Bijna alle werknemers die aangeven stress te ervaren, achten die schadelijk voor hun gezondheid (97 pct). We kunnen spreken van "overmatige" stress, aldus Securex.

Bij 27 procent van alle werknemers leidt dit tot meerdere spanningsklachten en bijna 1 op de 10 werknemers (9,2 pct) kampt met een reële burn-out. Opvallend is dat kort geschoolden meer spanningsklachten door stress ondervinden dan lang geschoolden (31 versus 24 pct). Dit verschil wordt verklaard door de mate van autonomie in de job. Door minder inspraak, flexibiliteit en zicht op context en organisatie, ervaren kort geschoolden meer stress.

Vooral grote organisaties (83 pct), met meer dan 500 werknemers, kennen de laatste 5 jaar een stijging van het aantal burn-outs, tegenover 52 procent van de kleine organisaties.

Oorzaak in eigen organisatie

Ruim 95 procent van de werkgevers erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid draagt in de problematiek. Volgens hen ligt minstens de helft van de oorzaken van burn-out in de eigen organisatie. Voor bijna 8 op 10 van de werkgevers is de toename van werknemers met burn-out te wijten aan een stijging van de werkdruk. Ongeveer de helft (46 pct) van de werkgevers wijst naar het fenomeen van quasi permanente bereikbaarheid door het gebruik van de moderne communicatiemedia. Ook de enorme informatiestroom en de talrijke keuzemogelijkheden waarmee de werknemer wordt geconfronteerd, liggen voor 41 procent van de werkgevers mee aan de oorsprong van het stijgend aantal burn-outs.

Bijna de helft (47 pct) van de grote organisaties en 1 op de 4 van de kleine organisaties voert een burn-outbeleid. En met succes, want burn-out bewuste organisaties slagen erin het aantal gevallen te verminderen. Vanaf dit jaar willen de meeste grote organisaties (8 op 10) en ook vele kleine organisaties (6 op 10) concrete maatregelen nemen tegen burn-out.

In België ervaart 64 procent van de werknemers stress op het werk. Dat is een stijging met 18,5 procent in vergelijking met 2010. Bijna alle werknemers die aangeven stress te ervaren, achten die schadelijk voor hun gezondheid (97 pct). We kunnen spreken van "overmatige" stress, aldus Securex. Bij 27 procent van alle werknemers leidt dit tot meerdere spanningsklachten en bijna 1 op de 10 werknemers (9,2 pct) kampt met een reële burn-out. Opvallend is dat kort geschoolden meer spanningsklachten door stress ondervinden dan lang geschoolden (31 versus 24 pct). Dit verschil wordt verklaard door de mate van autonomie in de job. Door minder inspraak, flexibiliteit en zicht op context en organisatie, ervaren kort geschoolden meer stress. Vooral grote organisaties (83 pct), met meer dan 500 werknemers, kennen de laatste 5 jaar een stijging van het aantal burn-outs, tegenover 52 procent van de kleine organisaties. Ruim 95 procent van de werkgevers erkent dat ze een belangrijke verantwoordelijkheid draagt in de problematiek. Volgens hen ligt minstens de helft van de oorzaken van burn-out in de eigen organisatie. Voor bijna 8 op 10 van de werkgevers is de toename van werknemers met burn-out te wijten aan een stijging van de werkdruk. Ongeveer de helft (46 pct) van de werkgevers wijst naar het fenomeen van quasi permanente bereikbaarheid door het gebruik van de moderne communicatiemedia. Ook de enorme informatiestroom en de talrijke keuzemogelijkheden waarmee de werknemer wordt geconfronteerd, liggen voor 41 procent van de werkgevers mee aan de oorsprong van het stijgend aantal burn-outs. Bijna de helft (47 pct) van de grote organisaties en 1 op de 4 van de kleine organisaties voert een burn-outbeleid. En met succes, want burn-out bewuste organisaties slagen erin het aantal gevallen te verminderen. Vanaf dit jaar willen de meeste grote organisaties (8 op 10) en ook vele kleine organisaties (6 op 10) concrete maatregelen nemen tegen burn-out.