Maar liefst 10 à 20% van de Westerse bevolking kampt met galstenen. Als een ingreep aangewezen is, zijn openbuikoperaties echter eerder uitzondering dan regel. In 95% van de gevallen gebeurt de galblaasverwijdering namelijk via laparoscopie. Het risico op deze ingreep stijgt met de leeftijd en vrouwen ondergaan zo'n cholecystectomie twee keer meer dan mannen.

Goedkoper via daghospitalisatie

Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat de gemiddelde kostprijs van een galblaasverwijdering via laparoscopie in 2010 ? 1.691 bedroeg via daghospitalisatie en maar liefst ? 3.575 bij een klassieke ziekenhuisopname. Die hogere kostprijs bij een klassieke ziekenhuisopname geldt zowel voor het aandeel van de patiënt (remgeld en supplementen) als voor de ziekteverzekering. Door waar mogelijk te kiezen voor een daghospitalisatie kan dit prijskaartje echter dalen met 40% voor de patiënt en met 55% voor de ziekteverzekering.

Slechts in 4% van de gevallen

Onderzoek heeft uitgewezen dat de resultaten van daghospitalisatie op vlak van postoperatieve pijn en eventuele verwikkelingen ongeveer dezelfde zijn als bij een klassieke ziekenhuisopname. Het is dan ook verbazend om vast te stellen dat slechts 4% van de laparoscopische galblaasverwijderingen via daghospitalisatie gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal daghospitalisaties tussen 2006 en 2009 gestegen van 10% naar 61%.

Aanbevelingen

Lagere kosten en meer comfort voor de patiënt, een beter gebruik van de financiële middelen door de ziekenhuizen, ... het zijn slechts een paar voordelen van de daghospitalisatie bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Daarom willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de daghospitalisatie stimuleren door:

· Belgische aanbevelingen uit te werken in overleg met de betrokken sectoren, rekening houdend met de ervaring in de buurlanden. Op die manier kan het aantal daghospitalisaties stijgen, zonder in te boeten aan zorgkwaliteit en de veiligheid van de patiënt.

· De huidige organisatie van de daghospitalisatie te herzien.Die vormt momenteel een obstakel voor de uitvoering van meer galblaasverwijderingen via daghospitalisatie. De patiënten hebben namelijk soms verzorging en toezicht nodig buiten de openingsuren van het dagziekenhuis.

· Het financieringsmechanismevan de ziekenhuizen te herzien.

· Meer communicatie en voorlichting van alle betrokken actoren (ziekenhuizen/zorgverleners, verzekeringsinstellingen, patiënten, ...) over de voordelen van een daghospitalisatie en de organisatie van de nazorg.

Maar liefst 10 à 20% van de Westerse bevolking kampt met galstenen. Als een ingreep aangewezen is, zijn openbuikoperaties echter eerder uitzondering dan regel. In 95% van de gevallen gebeurt de galblaasverwijdering namelijk via laparoscopie. Het risico op deze ingreep stijgt met de leeftijd en vrouwen ondergaan zo'n cholecystectomie twee keer meer dan mannen.Uit een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen blijkt dat de gemiddelde kostprijs van een galblaasverwijdering via laparoscopie in 2010 ? 1.691 bedroeg via daghospitalisatie en maar liefst ? 3.575 bij een klassieke ziekenhuisopname. Die hogere kostprijs bij een klassieke ziekenhuisopname geldt zowel voor het aandeel van de patiënt (remgeld en supplementen) als voor de ziekteverzekering. Door waar mogelijk te kiezen voor een daghospitalisatie kan dit prijskaartje echter dalen met 40% voor de patiënt en met 55% voor de ziekteverzekering.Onderzoek heeft uitgewezen dat de resultaten van daghospitalisatie op vlak van postoperatieve pijn en eventuele verwikkelingen ongeveer dezelfde zijn als bij een klassieke ziekenhuisopname. Het is dan ook verbazend om vast te stellen dat slechts 4% van de laparoscopische galblaasverwijderingen via daghospitalisatie gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk is het aantal daghospitalisaties tussen 2006 en 2009 gestegen van 10% naar 61%. Lagere kosten en meer comfort voor de patiënt, een beter gebruik van de financiële middelen door de ziekenhuizen, ... het zijn slechts een paar voordelen van de daghospitalisatie bij patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Daarom willen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de daghospitalisatie stimuleren door:· Belgische aanbevelingen uit te werken in overleg met de betrokken sectoren, rekening houdend met de ervaring in de buurlanden. Op die manier kan het aantal daghospitalisaties stijgen, zonder in te boeten aan zorgkwaliteit en de veiligheid van de patiënt.· De huidige organisatie van de daghospitalisatie te herzien.Die vormt momenteel een obstakel voor de uitvoering van meer galblaasverwijderingen via daghospitalisatie. De patiënten hebben namelijk soms verzorging en toezicht nodig buiten de openingsuren van het dagziekenhuis.· Het financieringsmechanismevan de ziekenhuizen te herzien.· Meer communicatie en voorlichting van alle betrokken actoren (ziekenhuizen/zorgverleners, verzekeringsinstellingen, patiënten, ...) over de voordelen van een daghospitalisatie en de organisatie van de nazorg.