EEN HARTAANVAL

Een hartaanval of hartinfarct is oorzaak nummer één van plotse dood bij volwassenen en doet zich doorgaans voor wanneer een van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien - de kransslagaders - verstopt raakt door een bloedklonter. Een hartaanval komt bij mannen het vaakst voor rond 55 jaar, bij vrouwen is dat rond 65 jaar. Een te hoge cholesterol, diabetes, hoge bloeddruk, roken en stress zijn belangrijke risicofactoren, zeker wanneer die samen voorkomen.
...

Een hartaanval of hartinfarct is oorzaak nummer één van plotse dood bij volwassenen en doet zich doorgaans voor wanneer een van de bloedvaten die het hart van bloed voorzien - de kransslagaders - verstopt raakt door een bloedklonter. Een hartaanval komt bij mannen het vaakst voor rond 55 jaar, bij vrouwen is dat rond 65 jaar. Een te hoge cholesterol, diabetes, hoge bloeddruk, roken en stress zijn belangrijke risicofactoren, zeker wanneer die samen voorkomen. Een angst- of paniekaanval is een uiting van een angststoornis en kan zich één tot twee keer in een leven voordoen, maar evengoed geregeld optreden. Vooral jonge mensen (min 45 jaar) hebben er last van en zo'n aanval komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Een beroerte of CVA (cerebrovasculair accident) treedt op wanneer een slagader in de hersenen verstopt raakt. Het risico op een CVA is het grootst bij 65-plussers met een cardiovasculair risico: te hoge cholesterol, obesitas, hartritmestoornissen, roken... Epilepsie is een ziekte die bij kinderen en jongeren vrij vaak voorkomt. Ook al worden zij voor de aandoening behandeld, toch kunnen ze een toeval krijgen. Astma is een veel voorkomende ziekte die aan een opmars bezig lijkt. Bij astma zijn de luchtwegen chronisch ontstoken, wat geregeld tot aanvallen leidt. Die doen zich meestal 's nachts, in de vroege ochtend of bij inspanningen voor. Omdat de behandeling er fors op vooruitgegaan is, komen ernstige en levensbedreigende aanvallen nu minder vaak voor dan vroeger. Wat niet wegneemt dat ze zich soms nog voordoen, zeker als de patiënt niet altijd trouw zijn behandeling volgt.