"Dit kadert in onze inspanningen om de patiënt meer grip te geven op zijn gezondheid. Door hem toegang te verschaffen tot zijn eigen medische gegevens, kan hij beter deelnemen aan zijn zorg", aldus Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

Overzichtelijk

Via de Patient HealthViewer krijgt u een overzicht van uw vaccinaties. U kan er de datum, naam en dosis van de vaccinatie nagaan. U ziet daarbij ook tegen welke ziekte u werd gevaccineerd. Althans indien de vaccinatie door de arts die ze toediende werd geregistreerd in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank. Met dat systeem bestellen en registreren Vlaamse huisartsen, kinderartsen, CLB-artsen en andere vaccinatoren de vaccins die ze toedienen.
Op dit moment worden meer dan 14 miljoen vaccinatiegegevens van zo'n 2 miljoen Vlamingen uit Vaccinnet ontsloten via Vitalink. Het gaat over de vaccinatiegegevens:

  • van Kind en Gezin toegediend aan kinderen sinds 1999
  • van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's) vanaf het schooljaar 2005-2006
  • van huisartsen en pediaters vanaf 2006, voor zover ze al gebruik maakten van Vaccinnet

Zo'n 3 op de 4 huisartsen en kinderartsen gebruiken vandaag al Vaccinnet. Sinds 1 januari 2014 zijn vaccinatoren bovendien verplicht de vaccinaties waarvoor Zorg en Gezondheid het vaccin gratis ter beschikking stelt, te registreren in Vaccinnet. De gegevens van kinderen die nu geboren worden, zullen dus vollediger zijn. Het aantal gegevens kan in de toekomst dan ook alleen maar toenemen.

Beschikbaar gemaakt door Vitalink

De mutualiteiten ontwikkelden de Patient HealthViewer voor Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Vitalink werd, na een proefperiode van een jaar, eind 2013 in gebruik genomen. De Patient HealthViewer maakt de gegevens die via Vitalink gedeeld worden toegankelijk voor de burger.

De Patient HealthViewer werd ontwikkeld in het kader van Vitalink en is gratis te downloaden op de website van elke mutualiteit.

Maar eerst: toestemming geven!

Om toegang tot uw gegevens op Vitalink te krijgen met de Patient HealthViewer, moet u eerst uw toestemming registreren. Zo geeft u aan dat u akkoord gaat met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens via elektronische netwerken die de beveiligde uitwisseling van deze gegevens mogelijk maken, zoals Vitalink. Dat gebeurt met respect voor uw privacy, en enkel met de zorgverleners waarmee u een zorgrelatie hebt. Zonder uw toestemming kan niemand aan uw gegevens, ook uzelf niet, en krijgt u dus ook niets te zien in de Patient HealthViewer. U kan uw toestemming en uw zorgrelaties met uw zorgverleners zelf online beheren via de webtoepassing eHealthConsent die gemakkelijk te bereiken is via de ziekenfondssites.

De Patient HealthViewer zal op termijn ook andere gezondheidsgegevens tonen die via Vitalink worden gedeeld, zoals bijvoorbeeld uw medicatieschema.

"Dit kadert in onze inspanningen om de patiënt meer grip te geven op zijn gezondheid. Door hem toegang te verschaffen tot zijn eigen medische gegevens, kan hij beter deelnemen aan zijn zorg", aldus Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen.Via de Patient HealthViewer krijgt u een overzicht van uw vaccinaties. U kan er de datum, naam en dosis van de vaccinatie nagaan. U ziet daarbij ook tegen welke ziekte u werd gevaccineerd. Althans indien de vaccinatie door de arts die ze toediende werd geregistreerd in Vaccinnet, de Vlaamse vaccinatiedatabank. Met dat systeem bestellen en registreren Vlaamse huisartsen, kinderartsen, CLB-artsen en andere vaccinatoren de vaccins die ze toedienen.Op dit moment worden meer dan 14 miljoen vaccinatiegegevens van zo'n 2 miljoen Vlamingen uit Vaccinnet ontsloten via Vitalink. Het gaat over de vaccinatiegegevens:Zo'n 3 op de 4 huisartsen en kinderartsen gebruiken vandaag al Vaccinnet. Sinds 1 januari 2014 zijn vaccinatoren bovendien verplicht de vaccinaties waarvoor Zorg en Gezondheid het vaccin gratis ter beschikking stelt, te registreren in Vaccinnet. De gegevens van kinderen die nu geboren worden, zullen dus vollediger zijn. Het aantal gegevens kan in de toekomst dan ook alleen maar toenemen.De mutualiteiten ontwikkelden de Patient HealthViewer voor Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid voor het veilig delen van zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij Vitalink kan iedere zorgverlener, van huisarts tot thuisverpleger, op een eenvoudige manier beschikken over correcte en volledige patiënteninformatie. Dat gebeurt steeds met het volste respect voor de privacy en onder erg strenge beveiligingsvoorwaarden. Vitalink werd, na een proefperiode van een jaar, eind 2013 in gebruik genomen. De Patient HealthViewer maakt de gegevens die via Vitalink gedeeld worden toegankelijk voor de burger.De Patient HealthViewer werd ontwikkeld in het kader van Vitalink en is gratis te downloaden op de website van elke mutualiteit.Om toegang tot uw gegevens op Vitalink te krijgen met de Patient HealthViewer, moet u eerst uw toestemming registreren. Zo geeft u aan dat u akkoord gaat met het elektronisch delen van uw gezondheidsgegevens via elektronische netwerken die de beveiligde uitwisseling van deze gegevens mogelijk maken, zoals Vitalink. Dat gebeurt met respect voor uw privacy, en enkel met de zorgverleners waarmee u een zorgrelatie hebt. Zonder uw toestemming kan niemand aan uw gegevens, ook uzelf niet, en krijgt u dus ook niets te zien in de Patient HealthViewer. U kan uw toestemming en uw zorgrelaties met uw zorgverleners zelf online beheren via de webtoepassing eHealthConsent die gemakkelijk te bereiken is via de ziekenfondssites.De Patient HealthViewer zal op termijn ook andere gezondheidsgegevens tonen die via Vitalink worden gedeeld, zoals bijvoorbeeld uw medicatieschema.